Let*s Blend

הגיע הזמן לתכנן את הפיתוח המקצועי!

מרכז פסג”ה תל-אביב-יפו מציע תכניות פיתוח מקצועי לקריירה בחינוך, ומזמין אתכם.ן לתכנן את הפיתוח המקצועי לאור תמונת עתיד אפשרית. הצטרפו ללמידה לאורך קריירה באחד ממסלולי הלימוד שלנו!
להרשמה

תו איכות להנחיה

מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו פיתח את מודל ״תו האיכות להנחייה״, המודל כולל את רכיבי ההנחייה המיטבית במסגרת הפיתוח המקצועי, המודל המקיף כולל רכיבים פרקטיים לטיוב ההנחיה.
המנחה מוזמנ.ת להעמקה באבני הדרך בתכנון תהליך פיתוח מקצועי ברצף ההנחייה, תוך התייחסות לסביבת למידה מקדמת, דרכי הנחייה מקדמות ומתקדמות והבטים של הערכה מעצבת.
לקריאה

המרכז למייקרים בחינוך

הכול על למידה מייקרית במרחבים חינוכיים, האתר מכיל מידע על הכשרות מקצועיות, ידע פדגוגי מקצועי, אירועים ועוד.
לאתר המרכז

למידה בחירום - לוח מתעדכן

יצרנו לוח שיעודכן על בסיס יומי לפעילויות כולל קישורים להדרכות בתוכנות לקיום למידה מרחוק, קישורים לאתרים ליצירת שיעור מקוון, עשיר במשחקי למידה חוויתיים וכן בעדכונים ממשרד החינוך.
לעמוד הלוח

התוכנית העירונית להסבת אקדמאים

להיות מורה בתל-אביב-יפו.
המשך קריאה

פסג״ה תל-אביב-יפו NOW!

הכשרות, לוח אירועים, למידה בזמן חירום אבל לא רק
האתר שהקמנו כדי לתת מענה מהיר לשינויים ליוזמות ולאירועים חדשים.
תהנו 😊
למידע נוסף

קלפים לעידוד שיח מבית היוצר של מרכז פסג״ה

אנו מציגים בפניכם מגוון קלפים לניהול שיח שפותחו ועוצבו כאן במרכז פסג״ה תל-אביב-יפו
פיתוח ייחודי זה מבין את צרכי הצוותים והפוטנציאל של השימוש בהם במרחב הפדגוגי.
לפרטים ורכישה

מהלך "השקפה" בעיר תל-אביב-יפו

קהילות לומדות יחד נושאים וסוגיות הקשורים לעבודתן מתוך שיתוף בהתנסויות ובדילמות, קיום שיח חקרני ופיתוח דרכי הוראה הקשורות למרחב הבית-ספרי והכיתתי במטרה לשכלל את הוראת המורים ולשפר את למידת התלמידים ואת הישגיהם.
למרחב