צעד אחד לפני

פיתוח מקצועי - מסלולים ייחודיים

 

ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, בעיר.

להמשך קריאה>>


ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, בעיר.

להמשך קריאה>>


למידה זו, תאפשר לסגלי החינוך להציע ולאפשר ללומדים שלהם לעצב ולייצר, בדרך דומה, מרחבי למידה מותאמים וגמישים בעת הזו.

להמשך קריאה>>


באתר שלפניכם מוצעות לכם אפשרויות מגוונות והזדמנויות חדשות ללמידה לתכנון ועיצוב מסלולי הלמידה, האימון וההתנסות שלכם ושל קהלי היעד.

להמשך קריאה>>

 

ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, בעיר.

להמשך קריאה>>


ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, בעיר.

להמשך קריאה>>


למידה זו, תאפשר לסגלי החינוך להציע ולאפשר ללומדים שלהם לעצב ולייצר, בדרך דומה, מרחבי למידה מותאמים וגמישים בעת הזו.

להמשך קריאה>>


באתר שלפניכם מוצעות לכם אפשרויות מגוונות והזדמנויות חדשות ללמידה לתכנון ועיצוב מסלולי הלמידה, האימון וההתנסות שלכם ושל קהלי היעד.

להמשך קריאה>>

ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, בעיר.

להמשך קריאה>>


ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, בעיר.

להמשך קריאה>>


למידה זו, תאפשר לסגלי החינוך להציע ולאפשר ללומדים שלהם לעצב ולייצר, בדרך דומה, מרחבי למידה מותאמים וגמישים בעת הזו.

להמשך קריאה>>


באתר שלפניכם מוצעות לכם אפשרויות מגוונות והזדמנויות חדשות ללמידה לתכנון ועיצוב מסלולי הלמידה, האימון וההתנסות שלכם ושל קהלי היעד.

להמשך קריאה>>