מודל ליוי בעיצוב ותכנון סביבות למידה

ההבנה שיש צורך בשינוי של מרחבי הלמידה כך שיתאימו לעקרונות פדגוגיים חדשים ויאפשרו ללומדים לתרגל ולהתנסות בכישורים ומיומנויות מותאמים לעת הזו ולא רק הישגים אקדמאים, יספקו מענה להטרוגניות הרבה של הלומדים ולאפשר להם ללמוד באופן המותאם לסגנון הלמידה שלהם ולא בדרך אחת בלבד- דרך ההוראה הפרונטלית.

לא עוד ‘קישוט כיתה’ אלא חשיבה על מכלול מרכיבים אליהם צריך להתייחס בתהליך עיצוב המרחבים: הנורמות והתפיסות החינוכיות, האקלים במרחב הלמידה, התכנים הנלמדים ודרכי ההוראה למידה.

סלומון (1996) הגדיר רכיבים אלו יחד עם הרכיב הפיזי “כמערכת של רכיבים הקשורים זה בזה, נותנים משמעות זה לזה ומכוונים למטרות של למידה”.

עיצוב מרחבי למידה הוא חלק מתהליך זה של עיצוב למידה חדשנית, אחרת. על פי סלומון עיצוב מרחב נגזר משלושת המרכיבים אליהם אנו מתייחסים בתהליך האפיון וחידודם מאפשר לרתום את העיצוב לשרות הפדגוגיה. בתהליך האפיון נשאלות שאלות, מתחדדות ומתבהרות תפיסות ואמונות, מתבררות מאפייני המחנכים והלומדים במרחב המיועד, שגרות, סדירויות ודרכי ההוראה-למידה הערכה.

תהליך בירור זה, המתנהל בשיח משותף בין צוות בית הספר וצוות הסדנה, הוא מסע מרתק המתחיל בשיח, ובירור, המשכו בתרגום התובנות לעיצוב באופן שיתן מענה לאפיון שהתחדד בשיח וסופו במרחב חדש וייחודי לבית ספר.

לפרטים נוספים, התייעצויות והנחייה ניתן לפנות במייל pisgata@gmail.com

מפת הדרכים לתכנון מרחבי למידה

בסדנה מוצעים מגוון אפשרויות:

יעוץ אישי וצוותי
מסלול פיתוח מרחבי למידה בדגש על דרכי ההוראה למידה במרחבים חדשניים
יעוץ ולווי מנהלים וצוותים בתהליך תכנון מרחבי m-21
פיתוח עיצוב והפקה של עזרי הוראה למידה, לוחות פעילות, משחקים ומרחבי למידה