מפת דרכים לתכנון פיתוח ועיצוב מרחבי למידה

לפניכם המלצה ל’מפת דרכים’ לתכנון פיתוח ועיצוב מרחבי למידה במוסדות חינוך בעיר על מנת לייצר שפה משותפת בין כל הגורמים המקצועיים הלוקחים חלק במהלך מורכב זה, להדק את ממשקי העבודה בשלבים השונים וליצור תכנית מוסכמת שתבטיח מהלך שוטף ומקצועי מחד ומענה לצרכי הפדגוגיה העכשווית מאידך.

משרד החינוך מקדם ברמה ארצית מהלך לעיצוב מרחבי למידה מותאמים לאסטרטגיות הוראה חדשניות ולתפיסות בדבר מיומנויות מותאמות למאה ה-21.

מגמה זו משתלבת היטב עם תפיסה החינוכית של העיר תל-אביב-יפו שפועלת לקדם חינוך איכותי, ערכי, שוויוני ופורץ דרך במרחבי למידה חדשניים.

צוות מרכז פסג”ה תל-אביב-יפו יזם מספר מפגשי עבודה בקהילה עירונית (בה שותפים אנשי רשות, אדריכלים, ומשרד החינוך) כדי ליצור מסלול  מומלץ, שיסייע לטייב את המהלך המורכב וזאת על מנת להבטיח שהעיצוב החדשני יהיה מכוון פדגוגיה חדשנית ויותאם לפדגוגיה הבית ספרית.

בעקבות סקר שנערך בקרב מנהלי בתי ספר בסיום הפעימה הראשונה של M-21 ע”י האגף היסודי שני אתגרים עיקריים:
• פער בין תכנון פדגוגי לביצוע פיזי.
• במתווה של משרד החינוך למהלך חויבו בתי הספר בפיתוח מקצועי אך לא הוגדר מהו פיתוח מקצועי מותאם לעת הזו במרחבי למידה חדשניים אלו. בדבריהם של מנהלי בתי הספר עלה צורך בלמידה בית ספרית לקידום תהליכים פדגוגים מותאמים לשינוי הפיזי, הפעלת המרחב, ניהול והובלת הצוות החינוכי.

להלן ׳מפת הדרכים׳ שגובשה על מנת לתת מענה מיטבי לאתגרים אלו:


נספחים

מפגשי פיתוח פדגוגי (תוכני ומתודי) – בשלב התכנון המקדים.
המפגשים של צוות בית הספר כולל מנהל עם צוות פדגוגי לתכנון ופיתוח המרחב המיועד במהלך הכולל:
זיהוי הצרכים.
אפיון בית הספר וייחודו.
הגדרת התוכנית.

נספח א’ שלב תכנון מקדים סעיף 3 – נקודת שיח עם מנהל בית הספר לאפיון ראשוני
על איזה צורך/אתגר/בעיה בא המרחב לענות?
כיצד המרחב מייצג את מאפייני התפיסה החינוכית הבית ספרית?
מיהם השותפים בתהליך החשיבה והתכנון הפדגוגי של המרחב?
אילו תהליכים התקיימו עם הצוות החינוכי להשבחה וקידום דרכי ההוראה /למידה /הערכה?
אילו מסגרות לפיתוח מקצועי קיימות בבית הספר ומהי תרבות למידה של הצוות?
בעקבות מפגש האפיון ניתן להתייחס להמשך המהלך בשני ערוצים מקבילים:
תהליך תכנון פדגוגי של המרחב כהכנה לתכנון אדריכלי.
חשיבה על מסגרות פיתוח מקצועי שיתנו מענה להוראה למידה הערכה במרחבים המתוכננים ההוראה/למידה.

נספח ב’ שלב תכנון מקדים סעיף 5
מפגשי תכנון ופיתוח מתווה מתודי תהליכי למרחב המבוקש – צוות בית הספר בלווי צוות הסדנה מפסג”ה

נקודת המוצא בתכנון מרחבי חינוך  הם מרכיבי מרחב הלמידה. השיח מתחיל במהות: תוכן ודרכי ההוראה למידה האקלים הרצוי במרחב. האקלים משתקף בשיח באמונות ובתפיסות של הצוות על מהות הלמידה מחד ומהגדרת דרכי ההוראה למידה המתוכננים במרחב.

בסיום תהליך הגדרת המהות מתווסף הרכיב האחרון והמשלים את שלושת המרכיבים והוא המרכיב הפיזי אירגוני. מרכיב זה מתייחס לשלושת המרכיבים בשלב הקודם וצריך לתרגם את אותה מהות לחזות פיזית של עיצוב המרחב.

בהתאם לכך השאלות הראשונות שיש לשאול כשבאים לעצב מרחב למידה הן:

רכיב תכני
אילו תכנים נלמדים במרחב? אילו נושאים, כשירויות, ערכים?
האם התכנים מאורגנים דספלינרית? אינטרדספלינרית?
רכיב מתודי תהליכי
תהליך הלמידה במרחב – הדרכים לתווך הידע ללומדים
אופי האינטראקציות והשגרות המתקיימות בו
כמה תלמידים בו זמנית לומדים במרחב (מספר מקסימלי)
מהם כללי הפעילות במרחב?
כיצד יתנהל תהליך ההוראה למידה – פרונטלי? קבוצתי? פרטני? התנסותי? פרויקטלי?
האם יש גמישות? האם מתאפשרים תהליכי  בחירה?
האם יש מענה לסגנונות למידה?
האם יש התייחסות לפרסונליזציה?
האם המרחב מזמן עבודת צוות ושיתופיות?
האם תהליך הערכה משתנה בעקבות השינוי בדרכי ההוראה למידה?

רכיב אקלימי
איפיון קשר מורה תלמידים. כיצד המרחב מייצג את מאפייני התפיסה החינוכית?
אילו נורמות מתקיימות במרחב? כיצד באים לידי ביטוי השותפות, אחריות, ושייכות של הלומדים במרחב?
האם תהליכי הלמידה במרחב מאפשרים  גמישות ותהליכי בחירה?
איזו אווירה אתם רוצים שהמרחב ישדר שיכנסו אליו?

ביביליוגרפיה

רקע ומטרות התוכנית https://bit.ly/2lB8S3D
עידית מני-איקן, טל ברגר-טיקוצ’ינסקי, איריס וולף, מרחב למידה חדשני כמאיץ פדגוגי https://bit.ly/2MPtePk
ד”ר יעל במברגר, מה יהיה ביום שאחרי ?  https://bit.ly/2k5e8fp

טופס להגשת בקשה לעיצוב מרחבי למידה M21 בבית-הספר כללי
meyda.education.gov.il›files›yesodi›alon›alon19›bakasha_M21