עיצוב ותכנון עזרי הוראה למידה

עזרי הוראה למידה הם אמצעי המחשה להקניית ידע חדש, ככלים לארגון מידע (מפת מושגים, טבלה) ומחוונים ללמידה עצמאית, כתומכי זיכרון וכלים מטה קוגנטיבים רפלקטיבים.

עזרי ההוראה למידה המפותחים בסדנה דוגמת קלפים כלי לניהול דיאלוג באמצעות ששת כובעי החשיבה של דה בונו ואחרים מסייעים למורי המורים לטיוב ההנחיה ולמורים כעזרים כחלק מתהליכי תכנון מרחבי למידה, כעזרים לפעילות קבוצתית ותומכי זכרון ללומד יחיד.

עזרים ההוראה למידה מפותחים בהלימה לצורך ובדיאלוג עם צוותי החינוך, המורה, מורי המורים ועוד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לסדנה pisgata@gmail.com

תהליך העבודה עם הסדנה