קלפים לעידוד שיח

| בואו נדבר על זה

בערכת קלפים זו  ניתן לעשות שימוש בשיחה אישית, דיאלוג בקבוצה קטנה או דיון במליאה.

הקלפים מהווים עוגן ומסייעים להתחיל ולדבר, הם מרחיבים את מגוון התשובות ואת האפשרויות שניתן לשאול. הקשיבו הקשבה פעילה לתשובה ומצאו את הנקודה ממנה ניתן להמשיך את השיח, לפתח את הדיון בשאלות ‘מתפתחות’ או להסתייע בקלפים נוספים לקידום השיח.

שיחת הכרות בחרו בין 6-10 משפטים פותחים שיאפשרו לכם להכיר את התלמידים.
ניתן לפרוס אותם על גבי השולחן ולאפשר לתלמיד/ה לבחור בכל פעם משפט פותח באמצעותו יספרו על עצמם.
אפשרות נוספת היא שאתם תכוונו את מהלך השיחה – ערמו את הקלפים בערימה על פי מתווה שיחה שאתם רוצים צרו את רצף המשפטים הפותחים שמשפט אחד יוביל למשפט- הנושא הבא.
התלמיד/ה ירימו קלף, ישלימו את המשפט, ירחיבו באמצעותו על עצמם ולאחר מכן ירימו קלף נוסף.

שיחה אישית עם התלמידים יכולה להיות חלק משיגרה במהלך השנה לשיח לא רק על בעיה או קושי אלא גם התבוננות רפלקטיבית על תקופה, בחינת הצלחות, יעדים ומטרות להמשך. שיחה זו כחלק משיגרה תנתק את ההתניה של שיחה אישית משמע ‘משהו לא טוב’.

באותו אופן ניתן לעשות שימוש בקלפים לקדם דיון עם התלמיד/ה בנושא דוגמת התמודדות עם כעס, בעיה חברתית, אחר.

פעילות בקבוצה

פעילות בקבוצה יכולה להיות כדיון בין מספר משתתפים או כשיחה במליאה.
הפעילו שיקול דעת והגדירו לעצמכם את מטרות הדיון ומהו מספר המשתתפים הנכון שיאפשר לכל אחד/ת לקחת חלק פעיל ומשמעותי בשיח.

השימוש בקלפים מאפשר:
העמקת ההכרות בקבוצות בהן המשתתפים מכירים אחד את השני השימוש בקלפים יכול לסייע להעמקת ההכרות ולאפשר למשתתפים לחשוף בעובדות על עצמם שאנחנו לא יודעים או שעדיין לא שיתפו.
דיון בנושא חברתי –ריגשי –בחרו מתוך ערכת הקלפים את המשפטים הפותחים המתאימים לנושא הדיון ופרסו אותם במרחב. המשתתפים מסתובבים במרחב ועוצרים ליד משפט פותח  אליו התחברו. מספר משתתפים שבחרו באותו קלף משתפים אחד את השני בנושא הנבחר לדיון  ומנסים למצוא מה המכנים המשותפים להם ובמה הם נבדלים אחד מהשני.

אפשרות נוספת פזרו את הקלפים במרחב באופן בו יוכלו להסתובב, לקרוא/להתבונן ולבחור קלף .
השיח במליאה מתנהל כשכל משתתף מתייחס לנושא הדיון באמצעות הקלף שבחר- כיצד הוא מתקשר לנושא, איך זה נוגע /מתחבר אליו ומה זה מעורר בו.