מחקר ופיתוח

מחקר ופיתוח כזרז לחדשנות ארגונית

בספרות מזהים שלושה שלבים בתהליך החדשנות:

שלב ראשון – הוא שלב ההמצאה, שבו המפתח (יחיד או צוות) מדמיינים, חשים וחוזים כיצד פעילויות חדשנית תתממש.
שלב שני – שלב האימוץ, שבו מוצע הפיתוח המבוקש תוך יצירת התנאים הנדרשים לכך ומושגת התחייבות הקהילה לנסות את הרעיון החדשני.
שלב שלישי – שלב יצירת הסביבה לפרקטיקה עתידית, לפיו השחקנים הרלוונטיים מראים תמיכה באימוץ הפרקטיקה החדשנית והטמעתה, ושימוש בה ליצירה של פעילות חדשנית נוספת.

למחקר ופיתוח יש תפקיד קריטי בכל תהליך של חדשנות ארגונית. ההשקעה בלמידה של אוכלוסיות שונות, במיפוי הצרכים ובאיסוף נתונים רלוונטים. למידה של מודלים וטרנדיים חדשניים ולמידה ממומחים בתחומם, מניבה קשת של יכולות עתידיות אשר יכולות לסייע לשדרג מוצר או שירות קיימים או להמציא מוצרים חדשים, תהליכים ודגמים יישומיים.

 

במרכז פסג”ה נבנה צוות מו”פ, המשמש גם כמו”פ עירוני. מלבד שתי מידעניות בצוות עוד 4 חברות מתחומים מגוונים. 

הצוות עובד על פי מודל ייחודי שפותח במרכז הפסג”ה:

(מודל המו”פ של פסג”ה תל אביב יפו)

 

 

מיפוי ידע על אנשים וארגוניםאיסוף מגוון של נתונים לשם קבלת החלטות בהתבסס על נתונים (דאטה). הנתונים כוללים: איתור נקודות חוזק וחולשה, ייחודיות, היבטים קוגנטיביים, חברתיים ורגשיים, היבטים מבניים, קשרים בין ארגונים ואנשים.

זיהוי מגמות עתידיות איתור מומחים ותחומי התפתחות – למידה של מגמות, איתור מומחי תחום, הבניית שיתופי פעולה, איגום משאבים, נקודות דמיון ושוני, פנים וחוץ ארגוניים.

מחקר פעולה וניתוח פוטנציאל בסיטואציות חדשות – בחינת דגשים עירוניים, משרדיים, מטה, התפתחויות עירוניות, מצבים חדשים שדורשים מענה, מחקרים, אירועים עולמיים, מוצרים חדשים, יוזמות, פיתוחים, למידה וחקירה שלהם.

פרו אקטיביות הבניית מוצרים ויישומים עדכניים – בעקבות הנתונים שנאספו, המגמות שזוהו וניתוח הפוטניאל, נבנים חומרי למידה, סדנאות, מרחבים, סביבות, יישומים, אפליקציות, מודלים, מתודות, מסלולים….

לפרטים נוספים ולהתייעצות ניתן לפנות:
אדוה גבאי עפר – יועצת לתכנון לימודים ומנהלת המו”פ במרכז הפסג”ה,  edva_gab@walla.com