תו איכות להנחייה

 


שיח מקדם הנחייה עם הצוות הפדגוגי של המרכז

פיתחנו עבורכן ועבורכם, מנחי הבית של מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו שאלון רפלקטיבי שיסייע בטיוב ההנחייה לדיוק הצרכים שלך בהנחייה.
ניתן להשלים את הטופס ישירות מהאתר.

בכל שאלה, אנחנו ממליצים לפנות אל ליבנת בביוף,
מנהלת תחום פיתוח פדגוגי ואחראית הערכה ומדידה בפסג”ה תל-אביב-יפו. 

livnatbabayof@pisgatlv.co.il


מנהל.ת יקר.ה

לשימושך מתווה “4 מוקדים בתכנון פיתוח מקצועי בית ספרי“.
המתווה מיועד למנהלות והמנהלים בתכנון תהליך פיתוח מקצועי בית ספרי ושיח עם מנחה.

מתווה למנהל.ת