4 מוקדים בתכנון פיתוח מקצועי בית ספרי למנהל.ת

מנהל.ת יקר.ה,

לשימושך מתווה ” 4 מוקדים בתכנון פיתוח מקצועי בית ספרי”.
המתווה מיועד למנהלות והמנהלים בתכנון תהליך פיתוח מקצועי בית ספרי ושיח עם מנחה.

פיתוח פדגוגי: ליבנת בביוף


הגדרת טווח השינוי המצופה טווח השינוי הינו המהות של תהליך הפיתוח המקצועי בפרט ותהליכי למידה בכלל.
המלצות לפעולות ולשיח מול המנחה:

 • כדי להגדיר באופן מדויק את טווח השינוי המצופה, חשוב לייצר שיח פתוח עם המנחה ביחס לנקודת המוצא של הצוות החינוכי בבית הספר וכן ביחס ליעדים המצופים.
 • בירור מדויק של נקודת המוצא של הצוות החינוכי יכול להסתייע בשיחות עם צוות מוביל ובשאלונים מקדימים לתהליך הפיתוח המקצועי אשר מופנים לכלל הצוות החינוכי
 • חשוב לבחור יעדים ריאליים ביחס למסגרת המפגשים המוקדשים לפיתוח המקצועי וביחס לנקודת המוצא
 • מומלץ כי יעדי הפיתוח המקצועי יוגדרו במספר מימדים: מימד התפיסות, הערכים והעמדות, מימד הידע והמיומנויות , מימד היישומים, השגרות ופרקטיקות ההוראה

עיצוב סביבת הלמידה סביבת הלמידה הינה מעטפת תומכת את הפיתוח המקצועי.
המלצות לפעולות ולשיח מול המנחה:

 • בתיאום הציפיות מול המנחה, חשוב מאוד להציב את הצורך בסביבת למידה דיגיטלית, בעלת מאפיינים שיתופיים וקלה להתמצאות
 • הקפידו על סביבת למידה יציבה. היציבות הכרחית לצורך שימור הידע הארגוני ולצורך תמיכה בתהליך אפקטיבי, סדור, עקבי והדרגתי של הפיתוח המקצועי הבית ספרי

הערכת תהליכי הלמידה בפיתוח המקצועי עיצוב תהליך ההערכה של הפיתוח המקצועי הינו חלק בלתי נפרד מתכנון הפיתוח המקצועי
 • הקפידו יחד עם המנחה על בקרה בתוך המפגשים ובין המפגשים, באמצעות שיחות אישיות וקבוצתיות, רפלקציה, שאלוני הערכה במימדים השונים של יעדי הפיתוח המקצועי, ומשובים. כך, תיצרו מרחב של קשיבות לצרכי הצוות החינוכי המשתלם, ותוכלו להגמיש במידת הצורך את מסלול תהליך הפיתוח המקצועי ואת יעדיו.
 • הערכה לשם למידה ותמיכה בטווח השינוי
 • הרבו במשימות התנסותיות ברוח יעדי הפיתוח המקצועי לאורך התהליך. הן משרתות היטב את הלמידה ומייצרות דיאלוג בין מרחב ההשתלמות לבין השדה החינוכי. ניתן למקד חלק ממשימות ההערכה בתוצרים כאמצעי להנכחה מוחשית של תהליך הפיתוח המקצועי.

בחירת דרכי הנחייה מומלצות בתיאום הציפיות מול המנחה, חשוב להגדיר גם את ה”איך”, בהתאמה או בנוסף ל”מה”.
בחרו או שלבו מבין דרכי ההנחייה המומלצות ע”י מרכז פסג”ה תל אביב-יפו:

 • הנחייה מקדמת מכוונות עצמית ללמידה
 • הנחייה מקדמת שיתופיות
 • הנחייה מקדמת מיומנויות חברתיות רגשיות
 • הנחייה מקדמת יזמות
 • הנחייה מקדמת למידה התנסותית
 • הנחייה מקדמת למידה מבוססת מקום

 

צוות פסג”ה תל אביב יפו עומד לרשותך ליעץ אישי בעת התכנון, ולסיוע בשיח עם מנחות ומנחים.

בכל צורך הנוגע לפיתוח המקצועי הבית ספרי, ניתן לפנות אל סגנית מנהלת פסג”ה, נאוה צבי בן-משה nava@pisgatlv.co.il