פרקטיקות וכשירויות

פיתוח מקצועי מבוסס כשירויות ופרקטיקות מחייב הכשרה הכוללת חשיפה למגוון הכלים ופרקטיקות ההוראה ואופני השימוש המיטבי בהם. הנחת היסוד העומדת בבסיס הכשרה כזאת היא שכדי להיות מורה איכותי, חשוב שהלמידה תכלול  התנסות אותה המורה אמור לזמן ללומדים שלו.

למידה כזאת,  מזמנת בניית ידע פרקטי ומתודולוגי באמצעות שיתופי פעולה של צפייה הדדית, חיקוי והדגמה.
במהלך ההתנסות העמיתים מפתחים יכולות לשכלול היישום, להצמחת מודלים חדשים של פעולה ולהשגת מומחיות מעשית.

בעידן של היום מתרחבת הגישה הפרסונלית המבוססת כישורים (CBE – competency-based education). גישה זו, מציעה למידה גמישה במסלול אישי, בסביבות ווירטואליות ואפשרות אדפטיביות של התכנים. היא מאפשרת ללומדים להתקדם על בסיס יכולתם להוכיח שליטה במיומנות (skill), בקצב שלהם, ולקבל קרדיט (באדג’ים) על מה שהם יודעים. למידה כזאת הינה יעילה, מניבה הישגים גבוהים יותר, מובילה לשינוי, להתחדשות, ליצירת ידע חדש ולהפצתו ברמות השונות של הארגון. כמו כן, היא מעודדת את הלומדים להיות אחראים ללמידת ולהתפתחותם האישית, תוך כדי משוב קבוע.

למידה סביב פרקטיקות וכישורים, מבוססת על תפיסת ההוראה כעיסוק קליני מתאפיינת בהשתתפות פעילה בקהילה מקצועית, לרבות התייעצות (קונסוליום), לימוד קבוצתי (clinical rounds), התמחות תוך כדי עבודה (esidency), וכן ליווי וחונכות מקצועית (mentoring and coaching).

אנו, מרכז פסג”ה, מספקים למורים את הכלים ופרקטיקות ההוראה המתאימות ביותר ללמידה בעת הזו ומציעים מגוון מסלולי פיתוח מקצועי בתחום.