אסטרטגיות למידה והוראה בשפה ומתמטיקה בליווי ניתוח צילומי שיעורים

מרצה: ד”ר יפית מורדוף

היקף הקורס: 30 ש’

אופי הקורס: מקוון

השתלמות זו עוסקת  באסטרטגיות למידה כלליות אותם ניתן להעביר לכל תחומי התוכן. במסגרת הקורס ננתח סרטי וידאו שבהם יוצגו שיעורים מצולמים של מורים או של תלמידים עונים על שאלה. ההשתלמות שמה דגש על פעילויות פרקטיות, אשר יאפשרו העברה מידית אל הכיתה. כל עיקרון  ואסטרטגיה שתילמד, תודגם בסרטון וידאו הממחיש עקרון זה.

בהשתלמות זו נרחיב על דרכי הטמעה של אסטרטגיות והפיכתן לדפוס עבודה קבוע אצל המורים ואצל התלמידים.  יינתנו כלים להוראה מיטבית של האסטרטגיות- העברת ידע מול הבניית ידע ונעמיק בפיתוח תהליכי חשיבה תוך שימת דגש על יכולות המללה.

מטרות הקורס:

• הקנייה, תרגול והדגמה של אסטרטגיות למידה הן בהיבט של המורים והן בהיבט התלמידים.
• העמקת ידע וחיבור לידע קודם בנושא אודות דרכי החשיבה של תלמידים, שגיאות צפויות והתאמת אסטרטגיות רלוונטיות.
• פיתוח יכולת רפלקטיבית של המורה כלומד באמצעות ניתוח שיעורים מצולמים ותמלול שיעורים.

נושאי לימוד מרכזים:

• אסטרטגיות למידה
• הוראה מפורשת
• העברת ידע מול הבניית ידע
• תפקודי לומד
• תהליכי חשיבה והמללה

להרשמה- קורס 355