מחוללי יזמות חינוכית

הכשרת מנהיגות המניעה ליזמות וחדשנות חינוכית

• מקדמת חדשנות משבשת ושינויים פורצי דרך בפדגוגיה בלמידת מבוגרים
• מאפשרת התבוננות מחודשת על פרדיגמות של תהליכי למידה והערכה ומעודדת ניהול והובלה    של למידה מקצועית היברידית ומשלבת
• מזמנת חיפוש אקטיבי של אתגרים והזדמנויות, התמודדות עם סיכונים וכישלונות, למידה מתוך    עשייה, וגיבוש זהות מקצועית ותרבות ארגונית יזמית
מהווה שדה להתנסות ולשכלול פרקטיקות להנעה, חוללות וליווי של יזמות חינוכית מתוך חקר      עצמי ושיתופי

 

למי?
גננות מובילות, מנהלות אשכולות, מורי מורים בגיל הרך

איך?
בלמידה סדנאית – תהליכית במסגרות למידה ייעודיות, בתהליך ליווי ומנטורינג אישי ובמודולות סדנאיות לרכישת מיומנויות וידע ישומי

 

איורים מתוך ספר שהפיקו המנהיגות על ההתנסות