הרחבה - ילדים בגן העתידי

במרכז תפיסת השינוי בהיבט הפדגוגי, עומד העיקרון של  שיתוף ומעורבות ילדים בתהליכי הלמידה בגן.

ילדים יכולים להיות מעורבים בעשייה החינוכית בדרכים שונות וברמות שונות של מעורבות:

בהבעת דעות – בהצעת רעיונות, במתן משובים לפעילויות, לחברים.

בקבלת החלטות וביצוע בחירות – מתן ביטוי להעדפות אישיות כגון לבחור היכן ועם מי לשחק, באיזו פעילות להשתתף.

בהעלאת תכנים ורעיונות – למשחק, ללמידה, לפעילויות, לחקר

ביצירה ובניית מרחבי משחק  – לבנות מרחבי משחק, להמציא משחקים ופעילויות שיתאימו לרעיונות שהם מעלים.

בהעלאת יוזמות אישיות ופרויקטים קבוצתיים –עבור ילדי הגן והקהילה הקרובה.

בתכנון פעילות – עבור עצמם או עבור קבוצת עמיתים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

בארגון סדר היום וביצירת תכנית יומית אישית וקבוצתית – סדר יום גמיש המאפשר שינויים בהתאם להזדמנויות ורעיונות של הילדים.

במילוי תפקידים – כחלק משגרת הגן והחינוך לאחריות ומתן הזדמנות להתנסות בתפקידים שונים.