הרחבה- עוגנים פדגוגיים

מודל הגן העתידי כולל:
קומה א’ – מרכיבי הלמידה המשמעותית – ידע, מיומנויות וערכים.
קומה ב’ – עוגנים פדגוגיים המסייעים בפיתוח מיומנויות המאה ה-21 – יזמות ויצרנות, ביטוי אישי, למידה במרחבי חיים וקהילתיות.

יזמות ויצרנות – הגן העתידי כסדנת “מייקרים” – מרחב המעודד יצרנות ברוח “עשה זאת בעצמך”. בגן כזה, הצוות החינוכי והילדים יצרנים. הם ממציאים  ומפתחים יוזמות, תכנים, סביבות, משחקים ועוד.

גננות כ”מייקריות” – גננות יצרניות המפתחות יוזמות, תכנים, תכניות עבודה, מודלים וידע. הן למעשה מייצרות את מה שהן מלמדות.

ביטוי אישי – טיפוח תרבות יזמית בה יש מרחב בטוח לצוות החינוכי ולילדי הגן להעלות רעיונות, לבטא רצונות וליישם יכולות אישיות. נקיטת עמדה והשפעה על החברה ועל סביבת החיים, בפעולה יזמית, אחריות אזרחית ואכפתיות, חשיבה ביקורתית (ללא שיפוטיות), הקניית תחושת היכולת והאמונה ביכולתם להיות אזרחים משפיעים.

למידה במרחבי חיים – הסביבה הקרובה כמקום רב משמעות ללמידה של ילדים צעירים: קרבת הגן, הרחוב, שכונת המגורים.  

התייחסות לכל המרחבים בסביבת הגן כמרחבים חינוכיים המאפשרים למידה בכל זמן ובכל מקום. למידה המאפשרת העמקה בשאלות אמיתיות, מציאת פתרונות, בעיות העוסקות בחיים עצמם, למידה המדגישה את ההקשר האותנטי, למידה המקדמת “חינוך מקומי” ויצירת זיקה לסביבה.

קהילתיות – השתלבות הגן בקהילה תוך קיום יחסי גומלין ושיתופי פעולה, תוביל ליצירת תודעה, זהות ושייכות תרבותית וכן תקדם ערכים ואחריות חברתית.

גן הילדים כקהילת משמעות בה יש תחושת שייכות וביטחון לכל ילד וילדה כחלק משמעותי בחברת הילדים.  קיום טקסים, שגרות וסדירויות המאפשרים לגננת “לראות” את כל הילדים ולילדים לבטא את עצמם.

​השתלבות הגן בקהילה תוך קיום יחסי גומלין ושיתופי פעולה עם גורמים רלוונטיים לילדים. טיפוח ערכים של נתינה, חמלה ואחריות חברתית. קידום יוזמות סביב “יהלומים תרבותיים” – נכסי מורשת בקהילה.

הגן העתידי– מצגת