קהילות מקצועיות לומדות

קהילות מקצועיות לומדות – חתירה למקצוענות שיתופית

• מאפשרות לכל קהילה לומדת לבחור את היעדים שלה לפיתוח מקצועי ולקבוע איך ומה יידרש לה כדי להשיגם.
• מזמנות למידה מתוך התנסות בפרקטיקות הוראה חדשניות, ומתרגלות חוויית למידה המותאמת למאה ה-21 כמודלינג לעשייה החינוכית.
• מבוססות על למידת עמיתים ועל ההון האנושי ומקצועי הקהילתי והעירוני כמשאב למידה מרכזי.
• מחברות את הלמידה והשיח הפדגוגי לסביבה – הפיזית, התרבותית והקהילתית.
• מהוות מעבדה להתנסות ולשכלול פרקטיקות ליישום הגן העתידי מתוך חקר עצמי ושיתופי.

 

למי?
לכלל הגננות בעיר

איך?
במסגרות המרחביות והאשכוליות

 

למידה במרחבי חיים בגישה אקולוגית באשכול גנים בן יהודה, המרחיבה את סביבת הלמידה ושוזרת למידה במרחבים עירוניים, שותפות קהילתית וחיבורים בין תחומי דעת