הרחבה - הגן העתידי

מודל הגן העתידי, שגובש ע”י האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך מספק 4 עוגנים פדגוגיים הנגזרים:
ממהות גן הילדים (עבר-הווה-עתיד) – קווים מנחים שיהיו נכונים תמיד בראייה על זמנית, והם לב ליבו של הגן : אקלים חינוכי מיטבי, המשחק על כל גווניו כגורם מרכזי ומוביל בגן, הצוות החינוכי השותף, ההורים כחלק מרכזי בהוויה הגנית, הפעילות הבו-זמנית בגן, הסביבה החינוכית כגורם משמעותי, הלמידה ההוליסטית.

ממגמות עכשוויות ועתידיות – המגמות החברתיות, הכלכליות, הסביבתיות, הפוליטיות, הטכנולוגיות, והשפעתן על מגמות חינוכיות כמענה לאתגר הרלוונטיות.
וממאפייני דור האלפא – בעלי גישה ישירה לידע מגיל צעיר, לומדים עצמאיים, דור טכנולוגי שאינו מכיר עולם ללא רשתות ומסכים, הדור המשכיל והיזמי ביותר עד כה, והמענים אותם אנחנו נדרשים לתת לצרכים היחודיים/ הנוספים שלו.