הכיתה ההטרוגנית במרחבים מאפשרים

הוראה בכיתה הטרוגנית מתחילה מהאמונה, שכל אדם שונה מרעהו ושכל לומד הוא אישיות ייחודית, שניתן ללמוד ממנה. הלומד שניחן ביכולות, צרכים, משאלות ומאוויים שונים מאחרים, כמו גם, תכונות אישיות, סגנונות למידה ונטיות. לכולם, חוזקות, ‬‬מיומנויות וכישורים הניתנים לטיפוח ושדרוג.

מערכת חינוך בחברה רב תרבותית, המשופעת בקבוצות אוכלוסייה מגוונות ושונות, צריכה לדעת לתת מענה לטווח רחב של גילים, קהילות, לאומים ותרבויות, ולתלמידים מרקע חברתי־כלכלי שונה. כל אחד מהלומדים זקוק לתנאים מותאמים כדי לקלוט מידע, להבנות ידע ולהתפתח. לכן, הכלה של כל התלמידים במסגרות השונות והשתלבותם בה היא ערך ראשון במעלה, כחלק מאורח החיים המוסדי. יעד ההכלה מופיע גם כיעד מרכזי בתכניות העבודה של משרד החינוך החל משנת תשע”ג, וזאת מתוך הכרה בחשיבות השונות כערך מוביל.

הוראה מותאמת ומכילה צריכה להיות מבוססת על:

יחס חינוכי פרטני – למידה מניסיון אישי, מודעות עצמית לתהליכי שינוי וצמיחה. מודעות לקשיים, יכולות וצרכים אישיים.
יחסי קרבה מיטביים – היכרות אישית קרובה של המורה את לומדיו מתוך ראיית עולמם השלם: הלימודי, החברתי והמשפחתי. ראיית הלומד את המורה כמבוגר משמעותי.
ידע הוראה ופדגוגיה ממוקדת לומד – מגוון גישות ודרכי למידה, עידוד למידה שיתופית, יצירת הזדמנויות למידה משמעותיות, פיתוח מערך למידה גמיש, טיפוח חשיבה, אסטרגיות הערכה, ידע אודות תחום הדעת, מנהל כיתה תומך, סביבות למידה מאפשרות ועוד.

מרכז פסג”ה, מציע מגוון של מסגרות לפיתוח מקצועי בתחום זה, רובן בשלבי פיתוח לשנה הבאה וחלקן פועלות כבר השנה:

במסגרות הנ”ל ניתן יהיה לפתח, לחשוב ביחד, להתנסות, להדגים ולשתף במגוון פרקטיקות הוראה והיבטים פסיכופדגוגיים.

 

לפרטים נוספים ולהתייעצות ניתן לפנות:
אדוה גבאי עפר – יועצת לתכנון לימודים במרכז הפסג”ה,  edva_gab@walla.com

להרשמה לקורס “הכתה ההטרוגנית במרחבים מאפשרים”, ליסודי ולחט”ב. נא לא לשכוח להשיב לשאלון.

 

 

 

למידה שיתופית בקבוצות
הזדמנויות בהוראה למידה בקבוצה הקטנה

 

הכלה ושילוב במערכת החינוך – המתווה החדש של החינוך המיוחד

אוגדן הכלה מחוזי
אוגדן הכלה – 12 חוברות בנושאים קשורים
ספר ההכלה זהבה שמש
היבטים חברתיים ורגשיים בתהליכי למידה
פסיכופדגוגיה

 

למידה משמעותית
מאגר חומרים