עקרונות למידה מרחוק – רעיונות ומאגרי מידע

הלמידה מרחוק, שהוכתבה בשל הנסיבות, הציבה בפנינו אתגרים. בימים הראשונים היו אלו אתגרים טכנולוגיים ולאחר שצלחנו אותם, מי יותר טוב מי פחות,
התפנינו לחשוב על אתגרים פדגוגיים דוגמת:

  • מה ללמד?

  • כיצד מתמודדים עם למידה של ידע חדש?

  • איזה מיומנויות רוצים לתרגל ולחזק?

  • כיצד מאפשרים בחירה?

  • למידה שיתופית בקבוצות קטנות?

  • מהי הפניות של הלומדים ללמידה?

  • האם להקציב זמן לביצוע משימה ואם כן כמה זמן?

  • כיצד ממשבים, משתפים ומעריכים את תהליך הלמידה ותוצריו?

עקרונות הלמידה ההתנסותית, למידה המערבת את הלומדים בתהליך הלמידה, רלוונטיים גם ללמידה מרחוק: עלינו לספק ללומדים הזדמנויות למידה מגוונות המאפשרות להם בחירה. למידה שכזו היא למידה מאתגרת, המורה אינו מקור הידע הבלעדי, על הלומדים לחפש מידע ברשת ותוצרי הלמידה יכולים להיות שונים ומגוונים. בדרך למידה זו גם המחנכים וגם הלומדים צפויים להתקל במכשולים, לטעות ולנסות בשנית.

את המשימות עלינו להבנות מתוך ההכרות שלנו עם הלומדים ולגרום להם לרצות לעשות ולפעול, כי זה מסקרן אותם. לבחור משימות והתנסויות התנסויות מתחברות לעולמם, רלוונטיות להם, מציבות בפניהם אתגרים. חשוב להתייחס לשונות בין הלומדים ולאפשר להם בחירה, לא להקל מידי אלא להבנות מדרגות התקדמות ולספק להם ערוצי תמיכה והכוונה. למצוא את הדרכים בהם הם יוכלו לעבוד בקבוצות ולשתף בחוויות, תחושות ותוצרים.

המקום שלנו כמחנכים הוא בראש ובראשונה הוא מחד לזמן פעילויות מותאמות ללומדים שיהיו משמעותיות, מאתגרות, מגוונות, מאפשרות בחירה ומגוון דרכי הבעה ומאידך להיות שם (גם מרחוק) לאפשר, לעודד, לחזק, לתמוך, לאתגר וגם לקבוע גבולות ולהבטיח מקום בטוח לכל אחד ואחת.