מאפיינים פדגוגיים במשימות

בתהליך ניתוח הפוטנציאל קוריקולרי במשימות לימודיות שמנו דגש על מאפיינים הפדגוגיים המביאים לידי ביטוי את
“מגוון האפשרויות החינוכיות הטמונות בתכנית הלימודים ובחומרי הוראה למידה וניתנים לחשיפה באמצעות פרשנות מכוונת של המחברים או המפעילים”
(מרים בן פרץ 1995).

מוצגים בפניכם המאפיינים בהם בחרנו בליווי הסברים והרחבות:

שמונת היסודות המארגנים מסייעים למיקוד הלמידה ולהבנת הקשרים ויחסים לפיהם מאורגנים התכנים.  להרחבה

הפעלת תהליכי חשיבה מורכבים כמו: שאילת שאלות, נקיטת עמדה, הסקת מסקנות, יצירתיות, יזמות, יישום, אנליזה וסינתזה, ביצוע תהליכי רפלקציה והערכה.  להרחבה

 

הכרה בשונות כערך וקידום הוראה מותאמת על פי מאפייני הלומדים תוך שימוש במגוון ערוצי ידע, מגוון סגנונות למידה, מתן בחירה, גמישות, תיווך, דירוג.  להרחבה
הטכנולוגיה מייצרת הזדמנויות ללמידה מגוונת, מאתגרת, פורצת גבולות זמן ומקום,בעלת ביצועי חשיבה,הבנה ולמידה גבוהים.  SMAR, להרחבה

שימוש במרכיבים התומכים בעבודה שיתופית כחלק מתהליך הלמידה. קיימות שלוש רמות של שיתופיות Sharing, Cooperating, Collaborating.  להרחבה

הלמידה החקרנית הינה צורת למידה בה הלומד מנווט את הלמידה שלו בתוך גבולות המשימה: כיצד ילמד? היכן ילמד? כמה זמן? מה יעשה עם הידע שצבר? בצורת למידה זו יש ביטוי משמעותי ללומד העצמאי ויכולותיו.

הערכה לשם למידה מהווה חלק מתהליך ההוראה-למידה. התלמידים מציגים את הידע בדרכים שונות ומספקים ראיות ללמידתם. ניתוח הראיות מאפשר בניית תכנית עבודה ומשוב לקידום הלומד בהתאמה לצרכיו.  להרחבה

הלמידה מותאמת לצורכי הלומד ומתאפיינת בקישור לעולם הפנימי תוך התייחסות לתרבות, ידע, סיטואציה ועוד. בחירת המשימה תיעשה מתוך עניין, עיסוק בבעיה, רגשות, אקטואליה, עולם המושגים ותכנית הלימודים.