משימות לדוגמא בערוץ המורים TLV

מורים יקרים,
בערוץ שלפניכם תוכלו למצוא מאגר זמין ונגיש לדוגמאות קידום למידה עדכנית ודיגיטלית לכלל סגלי החינוך.
הדגמים של מפגשי הלמידה מבוססים על “חכמת ההמונים והמעשה” שלכם- שיעורים המשלבים אופני למידה מגוונים הנעים בציר הלמידה פנים אל פנים – למידה מרחוק.

ערוץ זה מהווה במה למורים המעוניינים לשתף בעשייה הייחודית שלהם מהשטח על מנת ללמוד וללמד, תוך שימת דגש על מגוון האפשרויות החינוכיות הטמונות במשימות, בתכנית הלימודים ובחומרי הוראה למידה.

תוכלו למצוא מאפיינים פדגוגיים שונים הבאים לידי במשימה כגון:
יסודות מארגנים, מענה לשונות, חשיבה מסדר גבוה, רמות שיתופיות, הערך המוסף של הטכנולוגיה, דרכי הוראה.למידה.הערכה, רלוונטיות ללומד והצעות של צוות הפסג”ה להמשך הלמידה.

להרחבת קריאה על המאפיינים לחצו כאן

אנו, צוות הפסג”ה, מקווים כי למידת עמיתים זו תהווה הזדמנות לדייק את שיקולי הדעת בתכנון השיעור ללומדים ובהפקת המירב מתהליך ההוראה.למידה.