ספר השיאים של היונקים – ג’קלין בין בית-ספר דוד בלוך

כתבו וערכו: תלמידי כיתה ד2

 

• בחר את השקופית המתאימה לך ביותר על פי הכותרת שלה.
• רשום את שמך
• חפש מידע על פי הכותרת שבחרת וכתוב בשקופית מיהו בעל החיים העונה להגדרה.
• הוסף עליו מידע המסביר את הכותרת וכן 2-3 עובדות מעניינות עליו.(לדוגמה: היכן חי, מה אוכל..)
• הוסף תמונה של היונק המתאים.
• בשקופיות האחרונות לא כתבתי כותרת, מי שרוצה לכתוב על יונק שהוא “הכי” במשהו מסוים, מוזמן לכתוב כותרת ולהשלים את השקופית.

היעזרו במקורות מידע בגוגל ובאתר אאוריקה בערך יונקים.

למשימה…


מה היו שיקולי הדעת שלך בתכנון יחידת ההוראה?

תלמידי כיתה ד’, למדו במהלך החודשים האחרונים מיון בעלי חיים על פי מחלקות וכן את מאפייני המחלקות, במסגרת שיעורי מדעים. עקב היציאה ל”חופשת קורונה”, החלטתי שנלמד על מאפייני מחלקת היונקים באופן תמציתי ומקוצר יותר מאשר שאר המחלקות.
על כן הילדים קבלו משימה ובה קטעי מידע (ספר הלימוד), הפקת מידע מהתמונות שבספר ודף עבודה ברמת המאפיינים הכלליים והבסיסיים.

מטרות יחידת ההוראה:

• הילדים יכירו את המגוון בטבע
• הילדים יתרגלו מיומנויות הפקת מדע ממקורות מידע מגוונים
• הילדים ירכשו  מיומנויות תקשוב בסיסיות כגון עבודה במצגת, הוספת טקסט, תמונה.

מטרות חברתיות:

המטרה החברתית של הפעילות היא בהנת החשיבות של כל אחד לתוצר השלם.
כל תלמיד ירגיש שבעבודה אישית מביתו, הכיתה מסוגלת ליצור דבר שלם.
יחד תיווצר מצגת כיתתית אותה נהפוך לסוג של ספר דיגיטלי על משקל ספר השיאים של ג’ינס.
בשלב הבא הילדים יחברו חידות המבוססות על המידע שבמצגת.
דבר המחייב עיון גם בשקופית שהחברים חיברו- כלומר סוג של למידה שיתופית.

במשימה זו תוכלו למצוא את המאפיינים הפדגוגיים הבאים: (להרחבת קריאה על המאפיינים הפדגוגיים לחצו כאן)

פוטנציאל קוריקולרי בניתוח  משימות לימודיות
“מגוון האפשרויות החינוכיות הטמונות בתכנית הלימודים ובחומרי הוראה למידה.
ניתן לחשיפה באמצעות פרשנות מכוונת של המחברים או המפעילים” (מרים בן פרץ 1995).

פוטנציאל קוריקולרי במשימה

פוטנציאל קוריקולרי בניתוח  משימות לימודיות
“מגוון האפשרויות החינוכיות הטמונות בתכנית הלימודים ובחומרי הוראה למידה.
ניתן לחשיפה באמצעות פרשנות מכוונת של המחברים או המפעילים” (מרים בן פרץ 1995).