מודלים חדשים בפיתוח מקצועי בתחומי הליבה

איכות ההוראה מהווה גורם מרכזי המשפיע על איכותה של מערכת חינוך.

איכות ההוראה תלויה בהשפעות ובשינויים שעוברים על סגלי ההוראה בעקבות תהליכי פיתוח מקצועי Long Life Learning
הפיתוח המקצועי מתקיים במסגרות ובמרחבי למידה מגוונים, כגון קהילות מקצועיות לומדות, לימודים לתארים אקדמיים גבוהים, השתלמויות, תהליכי פיתוח מקצועי בית ספרי, יוזמות ועוד.

איך הופכים פיתוח מקצועי לפיתוח מקצועי מצוין?

חוקרי חינוך שונים, ובהם לורה דסימון (2009) וגארט ועמיתו (2001), התמקדו בעקרונות ליבה של פיתוח מקצועי מיטבי שזכו להסכמה רחבה.
על פיהם ישנם חמישה עקרונות לפיתוח מקצועי מיטבי:

התפתחות מקצועית יעילה נמשכת לאורך תקופה, מתאימה ללוחות הזמנים של מורים, ומשתלבת עם סדר העבודה הטבעי של המורים.
• התפתחות מקצועית יעילה מתמקדת בידע דיפרנציאלי ובתהליכי החשיבה והלמידה של תלמידים, ובפרקטיקות הוראה המבוססות על מחקר אמפירי.
• התפתחות מקצועית יעילה מותאמת למטרות ולדרישות ההיבחנות של תכנית הלימודים, בית הספר ומערכת החינוך. בנוסף, היא מתקשרת עם הידע הנוכחי של המורה והגישה החינוכית שלו.
• התפתחות מקצועית יעילה מזמינה למידה פעילה, כולל מודלינג, למידה מתצפיות, רפלקציה, התנסות עם הכלים והשיטות הנלמדות, ולמידה מעבודות תלמידים.
• התפתחות מקצועית יעילה מזמינה את המורה ללמוד בתוך סביבה בטוחה של קהילת עמיתים.

(מתוך מבט אל המחקר עקרונות פיתוח מקצועי מיטבי ד”ר אורית אלגאוי, לורה דסימון (2009) וגארט ועמיתו (2001))

מרכז פסג”ה חרט על דגלו הובלת פיתוח מקצועי מיטבי המותאם לעת הזו.

מניתוח שאלונים בנושא פיתוח מקצועי שהועברו למורי תל-אביב-יפו עלה צורך מובהק בפיתוח מקצועי דיפרנציאלי ופרסונלי, המשלב כלים טכנולוגיים ומלווה בשגרות בית ספריות.

מתוך כך מרכז פסג”ה, יחד עם מפקחות ומדריכות ארבעת מקצועות הליבה (שפה, אנגלית, מתמטיקה ומדעים), בנה מסלולי פיתוח מקצועי מגוונים העונים על הצרכים האלו.
החל מבחירה אישית של מודולות שונות העוסקות במגוון כשירויות ומותאמות לשכבות הגיל השונות, דרך אפשרות להתנסות בסימולציה, מגוון מודולות מקוונות, מפגשים סינכרונים ועוד.

אתם מוזמנים להגיע להתייעץ, להתרשם ולהירשם למסלולי הפיתוח המקצועי השונים המתקיימים במרכז פסג”ה.

להעמקה נוספת בתכניות הלימודים במקצועות הליבה, ובשאר מקצועות הלימוד, כמו גם בהצעות למגוון פעילויות בשדה החינוכי היכנסו לתיק תכניות לימודים

תיק תכניות לימודים


דגמים להכשרה מודולרית במיומנויות הוראת מקצועות הליבה