גאומטריה מרובעים- כתה ט'

אחת המטרות המרכזיות של לימודי הגאומטריה בכיתה ט’ היא היכרות עם מערכת היסק (דדוקטיבית),
ולימוד מיומנויות היסק.

כללי היסק הם הכללים הבסיסיים ביותר בלוגיקה ובמתמטיקה, הקובעים מתי מותר לעבור מטענה אחת
לטענה אחרת, כלומר להסיק או להוכיח אותה. (ויקיפדיה)

לצורך כך מתקדמים בהדרגה ברכישת יכולת היסקים דרך מרובעים שונים. 

.

משחקים

 

מאגר מקוון של טעויות אופייניות של לומדים בגאומטריה

המאגר מכיל אוסף שגיאות נפוצות של תלמידים בנושא מרובעים, מצגת, הפעלות והסברים בנושא המרובים כולל שטחים והיקפים.
ניתן להציג כפעילות של אמת או שקר (בדומה לכרטיסיות המשחק של במשוואות בכיתה ז’).
במקרה זה התלמידים יעבדו בזוגות ויתקנו טעויות נפוצות כך מתאפשרת למידה שיתופית, פיתוח הנמקה וחשיבה על חשיבה- רפלקציה.
המורה יכול להיעזר בדפי ההפעלות ולמפות את ידע התלמידים.

מומלץ להציג כמצגת ולדון במליאה (בדומה לפעילות בנושא מערכת משוואות).
המצגת תוצג בשלבים, במעבר בין השלבים המורה ינהל דיון במליאה שיאפשר בנייה שיתופית של הידע. 

 

 

 

 

 

 

כלי עזר

 

כרטיס ניווט סיכום מרובעים 

כרטיס המסכם את תכונות המרובעים ומשפטי ההוכחה, הכרטיס מסייע לתלמיד בזכירה ובארגון התוכן.
הכרטיס כולל את כל המרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, דלתון, ריבוע, טרפז, טרפז שווה שוקיים.

מומלץ לבנות ביחד עם התלמיד את כרטיס הניווט, ניתן להוסיף מידע בסיומיו של כל פרק או לבנות בסוף נושא המרובעים.

 כרטיס ניווט ריק לצורך בנייה משותפת

 

 

 

 

 

 

 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום
איך מוכיחים ולמה? 

הסרטון מסביר את חשיבות ההוכחה הגאומטרית, והיכן בחיי היומיום ניעזר בה.
הסרטון נותן דוגמאות להוכחות בסיסיות וכמו כן, נותן הסבר על אוקלידס, אקסיומה, כתיבת נתונים ודרך ההוכחה.

מומלץ כפתיחת נושא בתחילת שנה ולבקש מהתלמידים לבדוק איך הוכחה גאומטרית קשורה לתחומים שונים בחיים
כמו: ארכיטקטורה, תכנות מחשבים או כל תחום אחר.