דמיון - כתה ח'

לימוד הדמיון משתלב עם לימוד יחס, פרופורציה וקנה מידה.
דמיון משולשים הוא בעבור התלמידים מקרה ראשון ליחס שקילות שאינו זהות
(אתר המפמ”ר). 

העובדה שבמשולשים דומים היחסים בין הצלעות המתאימות שווים מאפשרת למדוד את גובהם של עצמים גבוהים ובהתאם לזה גם שטחים, היקפים וצלעות נוספות. 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום
עובדה או דמיון?

פעילות חקר המזמנת חקירת תכונות של צורות דומות: קשרים בין יחס השטחים של שתי צורות דומות, לבין יחס הצלעות שלהן ובין יחס הנפחים שלהן; הקשרים בין יחס שטחי הפנים  ליחס הנפחים והמשקלים של גופים דומים.
הנושאים הנלמדים הם: דמיון, שטח, היקף, נפח, שטח פנים, יחס שטחים, יחס גבהים, יחס צלעות.
בפעילות החקר התלמיד בונה את הידע בשיתופיות עם חבריהם לקבוצה.

מומלץ כסיכום נושא, או כהערכה חלופית. מתאימה לתלמידים מתקדמים.