זוויות כתה ז'

שתי קרניים היוצאות מנקודה אחת יוצרות זווית.
הנקודה, ממנה יוצאות הקרניים, נקראת קודקוד הזווית והקרניים נקראות שוקי הזווית.
נושא הזווית נלמד כבר ביסודי ובכיתה ז’ נעשית הרחבה לסוגי זוויות:
צמודות, קודקודיות, מתאימות, מתחלפות. כמו כן, יש התייחסות לסימון זווית בדרכים שונות ולחוצה זווית.
ידע בסיסי זה משמש את התלמיד בהמשך הלמידה במתמטיקה ובתחומים שונים כמו פיסיקה (זווית החזרה), אומנות, צילום ואדריכלות. 

משחקים
משחק סוגי זוויות 

במשחק זה כל שחקן מקבל דף משחק ורושם ליד הזווית שהוא מזהה את סוגה: ישרה, שטוחה, חדה, קהה.
התלמיד שמצא מספר גדול יותר של זוויות והצליח לשיים אותן נכון הוא המנצח. 

פעילות שנייה:
במשחק זה ישנו לו משחק אחד ושני שחקים שלכל אחד יש טוש בצבע שונה.
השחקן הראשון מודד זווית כלשהי בעזרת מד זווית ורושם את גודלה בצבע שלו.
השחקן השני בודק את תשובתו אם היא אינה נכונה הוא מתקן אותה, ורושם את התשובה הנכונה בצבע שלו.
בסוף המשחק סופרים את מספר התשובות לכל שחקן. השחקן שהצליח למדוד יותר זוויות הוא המנצח.
הלמידה במקרה זה היא שיתופית, התלמידים מתקנים זה לזה את הטעויות ובדרך זאת עושים רפלקציה על חשיבת חבריהם. הלמידה היא חווייתית. 

מומלץ לתת לתלמידים לתת גם בפתיחת הנושא- לצורך שליפת הידע הקיים ותיקון טעויות ומיסקונספציות או כתרגול הנושא.

מדידת זוויות ושמות 

השחקן ירשום את שמו באותיות דפוס.
עליו למצוא כמה שיותר זוויות בתוך השם ולמדוד אותם בעזרת מד זווית.
הלמידה היא חווייתית. 

מומלץ לתת כסיכום הנושא. 

כלי עזר
כרטיס ניווט סוגי זוויות 

כרטיס ניווט המציג את סוגי הזוויות: צמודות, קודקודיות, מתחלפות ומתאימות.
הזוויות מוצגות על ידי שרטוט והגדרה. 

מומלץ לתת לתלמיד בשילוב מטלה לזיהוי זוויות על מנת שהתלמיד יעשה שימוש בכרטיס הניווט, ויהפוך אותו לכלי עזר בלמידה עצמית.

כרטיס ניווט זווית בין ישרים מקבילים

כרטיס ניווט המסייע לתלמיד בזיהוי זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים. 

כל תלמיד מקבל דף זוויות, גוזר את הלשוניות לאורך הקווים מקפל אותן כלפי השרטוט (למשל לשונית של זווית 1 מקופלת כלפי זווית 1 בשרטוט).
לאחר מכן, התלמיד ישלים בתוך הלשוניות את המידע המתאים:
כתיבת מספר הזווית המתאימה או המתחלפת לזווית הנתונה.
הפעילות תעשה במליאה

מומלץ כפעילות לאחר הצגת הנושא בשילוב של תרגול עם זיהוי זוויות. 

לקוח מתוך i is a number


זוויות ומשוואות

כרטיס ניווט המסכם את הקשר בין סוגי זוויות ותכונותיהן לבין בניית משוואה מתאימה לצורך מציאת זווית.
לאחר בניית דפי הזיהוי מומלץ  לתת לתלמידים לתרגל את השימוש בכרטיס הניווט בעזרת דפי התרגול המצורפים.
הפעילות תעשה במליאה ובניית הידע תהיה שיתופית.
מומלץ כפעילות אחרי שהתלמידים למדו על סוגי הזוויות השונות.

לקוח מתוך misscalculate


צבע את הזווית

כרטיס ניווט בצבעים.
התלמיד יצבע זוגות של זוויות: קודקודיות, מתאימות ומתחלפות.
כרטיס ניווט זה יסייע בעיקר לתלמידים החזותיים. 

מומלץ להכין עם התלמיד לאחר הצגת הנושא. 

סרטונים

 

זוויות בין ישרים מקבילים- זיהוי ותכונות

הסרטון מציג את סוגי הזוויות הנוצרות בין ישרים מקבילים וישר שלישי חותך ואת קשר ביניהן.
בסרטון מוסבר כיצד באמצעות זווית אחת ניתן לחשב את הזוויות האחרות שבין המקבילים וזאת בעזרת תכונותיהן.
הסרטון מתאים ללמידה עצמית, כתה הפוכה.

מומלץ להציג לתלמידים בתחילת הנושא או לחלופין לתת להם לצפייה בבית כהקדמה לנושא. 

מצורף תרגום לסרטון

 

 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום
ביליארד וזוויות

הסרטון מסביר איך מנצחים במשחק ביליארד בעזרת חישוב זוויות.
יש בו התייחסות לזווית פגיעה וזווית החזרה. שתיהן משפיעות על מיקומו של הכדור ובסופו של דבר על ניצחון במשחק.
מומלץ לצפות בסרטון בשיעור הראשון בנושא זוויות על מנת שהתלמיד יכיר כי יש שימוש בזוויות גם בחיי היומיום.

שימו לב: הסרטון ללא תרגום לצורך כך מצורף הסבר לסרט