מבוא לפונקציה כיתה ז'

המושג פונקציה הוא מושג מרכזי בלימודי האלגברה בחטיבת הביניים, ובהמשך גם בחטיבה העליונה.
הוא מובא לפני תלמידי כיתות ז’ לאחר שנוצרה תשתית מתאימה- הנושא הראשון שנלמד בחט”ב הוא חוקיות דרכו התלמידים למדו מהו
משתנה ומהו ביטוי אלגברי, עבדו עם מגוון של ייצוגים (תיאור מילולי של תופעה או חוקיות, טבלת ערכים המתארת תופעה באופן חלקי, ביטוי אלגברי המכליל את טבלת הערכים וגרף המציג תופעה באופן חזותי) . כמו כן, הם למדו להמיר ייצוג אחד באחר.
ההיכרות הראשונית עם מושג הפונקציה היא “רכה”: עיקר העיסוק הוא שִיום מושאי הפעילויות שנעשו עד כה והיכרות עם סימון הפונקציה בכתיב אלגברי.
בשלב השני (אף הוא בכיתה ז) נלמד נושא ההשתנות של פונקציה. גם נושא זה, מוגש לתלמידי כיתה ז’ באופן “רך” במטרה להפנים את מושג הפונקציה ואת תכונות היסוד שלה כהכנה להמשך הלימוד בשנים הבאות (אתר המפמ”ר).

את שימושי הפונקציה אנו פוגשים רבות בחיי היומיום: כלכלה, רפואה (למשל קצב גידול חיידק), תשלום ותמחור של מבצעים. 

משחקים

 

דומינו סימון נקודות 

משחק לתרגול סימון נקודות במערכת ציריםהמשחק מאפשר לתלמיד לתרגל בדרך שיתופית וחווייתית (תחרותית) את הנושא.
נצטייד בקוביות דומינו, דף מערכת צירים וכלי כתיבה.
התלמידים מחלקים ביניהם את קוביות הדומינו בצורה שווה, כל תלמיד מסמן במערכת צירים את שיעורי הנקודות שקיבלו בקוביות הדומינו שלהם. התלמיד שסיים ראשון לסמן את הנקודות הוא המנצח.
הערה להרחבת המשחק לעולם מספרים מכוונים: ניתן לקחת שתי חבילות דומינו בצבעים שונים כדי להבחין בין מספרים חיוביים למספרים שליליים.

מומלץ לתת אותו לסיכום נושא, או כחזרה למבחן.

מסעותיו של קולומבוס

מספר פעילויות חווייתיות בנושא סימון נקודות במערכת צירים.
פעילות מספר 7 מספרת על מסעותיו של קולומבוס ועושה הבחנה בין קווי אורך ורוחב במפה, בדרך זאת קושרת את המתמטיקה לחיי היומיום.

מומלץ כתרגול המהלך הלמידה.

כלי עזר

כרטיס ניווט ויזואלי

כרטיס ניווט בנושא הצבה בייצוג אלגברי של פונקציה/
התלמיד מקבל כרטיס של פונקציה. הוא גוזר את הקו המקווקו בכרטיס. דרך קו זה יכניס את כרטיס ההצבה ויחשב את ערכי ה- y שיתקבלו.
הכרטיס מאפשר לתלמיד להציב מספר ערכים עבור x.
הכרטיס ממחיש את מושג ההשתנות ואת הקשר בין משתנה תלוי ובלתי תלוי. 

לקוח מתוך הבלוג misscalculate

הפונקציה 

כרטיס ניווט ריק לשימוש המורה

כרטיס ניווט – הצבה

כרטיסי הצבה ריקים לשימוש מורה (עבור פונקציות אחרות)

סרטונים
מהי פונקציה?- סרטון למורה 

סרטון למורה – מהי פונקציה שיעור פתיחה- כיתה ז’ השיעור של אורית סיני .
המורה מציגה לתלמידים שאלה בנושא מנויים לבריכה. בעזרת נתוני השאלה התלמידים משרטטים גרפים מתאימים, דנים בגרף רציף/לא רציף, משתנה תלוי/בלתי תלוי.
התלמידים בונים את הידע על סמך הידע הקודם. המורה מסייעת בהכוונה בעזרת השאלות שהיא מציגה. 

הסרטון לקוח מאתר “עדשה” -יש לבצע הרשמה לאתר (חינם) כמה ימים לפני הצפייה.
הבעיה לקוחה מתוך
הספר מתמטיקה משולבת כיתה ז’

סרטון נוסף 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום

 

מהי פונקציה?

סרטון על מכונת הפונקציות מהמוזיאון הלאומי למתמטיקה המחשבת ערך פונקציה עבור קלט ספציפי.
מתחת לסרטון יש קישור לחומרים עבור המורה (אנגלית).
כדאי לפתח דיון עם התלמידים במושגים המתמטיים העולים מהסרטון: משמעות המשתנה (מקבל ערכים שונים ונותן תוצאות שונות), משתנה תלוי ובלתי תלוי.

מומלץ כחלק מפתיחת נושא הגדרת פונקציה.