מערכת משוואות כתה ח'

מערכת משוואות
מערכת של שתי משוואות, או בקיצור: מערכת משוואות
אפשר לתאר את מערכת המשוואות בעזרת גרפים. כל ישר מייצג משוואה בשני משתנים.
פתרון המשוואה הוא אינסוף זוגות מספרים המקיימים את תנאי המשוואה.
נקודת המפגש של שני הישרים היא הנקודה היחידה שבה מתקיימים שני התנאים,נקודה זו נקראת פתרון מערכת המשוואות.
דרך נוספת לפתרון מערכת משוואות היא על ידי הצבה של אחד המשתנים במשוואה השניה או דרך השוואת מקדמים.
מערכת משוואות מסייעת בפתרון סיטואציות יומיומיות בהם שני משתנים אינם ידועים.

 

משחקים

 

מאגר טעויות נפוצות 

אוסף טעויות של תלמידים בנושא מערכת משוואות. ניתן להציגה כמשחק כמו הכרטיסיות “אמת או שקר”.
הטעויות המוצעות מתייחסות להגדרה של מערכת משוואת, ולשיטות שונות של פתרון: הצבה, השוואת מקדמים, גרפית.
המשחק מאפשר לתלמידים לדון בקבוצה על הפתרונות, לתקן טעויות נפוצות ולהציע אסטרטגיות פתרון שונות ובעיקר לפתח יכולת הנמקה.
התלמידים עובדים בשיתופיות ומבצעים רפלקציה על הפתרונות השונים.
התלמידים, אמנם, פותרים פחות תרגילים אך מתוודעים לבעיות השונות שעלולות לעלות בתהליך הפתרון.
כדאי לתת לכל קבוצה רצועה של שגיאות וכל קבוצה תטפל בשגיאות שלה, ולאחר מכן, יעשה דיון במליאה. הקבוצה תקבל ניקוד על הסבר נכון. 

מומלץ כתרגול בסוף הנושא, או כחזרה למבחן.
לקוח מתוך המרכז הארצי ללימודי המתמטיקה בחינוך העל-יסודי

מצגת של טעויות תלמידים 

משחק כיתתי -תיקון טעויות בנושא מערכת משוואות.
השגיאות מתייחסות להגדרה של מערכת משוואת, פתרונות שונים: הצבה, השוואת מקדמים, גרפית.
התלמידים יעבדו בקבוצה, ידונו בפתרונות, יתקנו, יעשו רפלקציה וינמקו.
הלמידה השיתופית מאפשרת לתלמידים להכיר דרכי פתרון שונות ולפתח ביחד את יכולת ההנמקה.
המורה יציג את המצגת שלב שלב, לאחר כל שלב יבקש מהקבוצה לרשום את פתרונותיה, לאחר מכן המורה יקיים דיון במליאה, ויציג את השקופיות הרלוונטיות לפתרון.
הקבוצה תקבל ניקוד על זמן הפתרון, איכות הפתרונות, איכות ההנמקה. 

מומלץ להציע לתלמידים בסוף נושא או כחזרה למבחן. ניתן לתת כסיום של תתי נושא למשל: בסוף נושא פתרון בעזרת השוואת מקדמים.
לקוח מתוך המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

 

 

 

 

 

 

 

 

כלי עזר

 

יישומון לפתרון מערכת משוואות

יישומון המציג פתרון מערכת משוואות נבחרת.
היישומון מאפשר לתלמיד להכניס מערכת משוואות ובלחיצת כפתור לקבל את דרך הפתרון.
התלמיד יוכל להשוות את דרך הפתרון שלו לדרך הנכונה ולמצוא טעויות לתיקון במקרה הנדרש.
התלמיד מוזמן לבצע בקרה על דרך הפתרון ותקן טעויות.
הלמידה עצמית ומתאימה לכל תלמיד בהתאם לידע שלו. 

מומלץ לתת ככלי עזר לבדיקת שיעורי בית. 

 

 

 

 

 

 

סרטונים

 

לומדים מתוך טעויות

בסרטון מוצגת אסטרטגיית הוראה של תיקון טעויות על ידי תלמידים בנושא מערכת משוואות.
התלמידים עובדים בקבוצה ומתקנים פתרונות שגויים בנושא מערכת משוואות.
הלמידה שיתופית ומפתחת יכולת הנמקה ורפלקציה של תלמידים על פתרונות של תלמידים אחרים.
מומלץ לפני תחילת הפעילות לחשוב על…
חלוקת קבוצות העבודה, הומוגני/הטרוגני?
החשיבות של שאלות מנחות לפעילות, מה תהיינה השאלות?
מה התלמידים לומדים מצפייה משותפת בדוגמאות? מה מקדמת הצפייה המשותפת?

שימו לב: יש לבצע הרשמה לאתר. מספר הסרטונים לצפייה מוגבל. הסרטון באנגלית ללא תרגום. 

 

 

 

 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום

 

סרטון מערכת משוואות

סרטון המציג סיפור יומיומי ומראה כיצד הידע במערכת משוואות יכול לסייע בפתרון.
הסרטון מתייחס לשאלה בכמה ייצוגים: מילוי וייצוג אלגברי. הפתרון נעשה בכמה אופנים: הצבה, גרפי.

מומלץ לשיעור ראשון בנושא מערכת משוואות, במקרה זה אפשר לעצור בשלבים שונים של ההצגה ולשאול שאלות.
ניתן לתת גם לצפייה בבית כהכנה לנושא.