סטטיסטיקה והסתברות - כתה ח'

סטטיסטיקה הוא נושא בעל הקשרים רבים במציאות, ונלמד בחלקו כבר בבית הספר היסודי.
בכתה ח’ מוצג סבב למידה נוסף הכולל חזרה, העמקה וקישור לתחום האלגברי.
הסטטיסטיקה היא תחום ידע הנוגע לאיסוף, עיבוד, ניתוח, והצגת מסקנות מנתונים כמותיים. הסטטיסטיקה נשענת על תורת ההסתברות. המדעים הבולטים בהישענות על הסטטיסטיקה הם פיזיקה סטטיסטיתכימיה סטטיסטית, חלק מתחומי הביולוגיה וחלק נכבד מתחומי הרפואהמדעי החברה והמחקר הטכנולוגי.

הסתברות היא תורה מתמטית בעלת השלכות שימושיות לחיי היומיום.
היא עוסקת בהתרחשויות עתידיות הכרוכות באי-ודאות: חוסר וודאות הנובע מאקראיות בטבע, חוסר וודאות הנובע ממידע חלקי.
שאלות של הסתברות בחיי היומיום עולות בהקשרים רבים כמו: משחקי מזל, ביטוחי חיים, תופעות בטבע, בחירות. 

משחקים

 

קלפים ומדדים סטטיסטיים

הסרטון מציג משחק קלפים (קלפים רגילים) בנושא מדדים סטטיסטיים: ממוצע, חציון, טווח, שכיח.
לכל תלמיד מספרים משלו בהתאם לקלפים שבחר באופן סמוי. התלמיד מחשב את המדדים הסטטיסטיים, ממוצע, חציון, טווח, שכיח, ומציג לחברו את הפתרון. הלמידה היא חווייתית.
ניתן להוסיף מימד של תחרותיות על ידי ניקוד בהתאם לסכום המדדים הגבוה ביותר שהתקבל- התלמיד שפתר נכון והגיע לסכום המדדים הגבוה ביותר.

מומלץ כסיכום נושא, או כתרגיל חימום. 

 

 

 

 

 

 

 

כלי עזר

 

כרטיס ניווט למושגים סטטיסטיים

סרטון המסביר כיצד לבנות כרטיס ניווט בצורת עיגולים (עיגולים בגדלים שונים המונחים זה על זה), בנושא מדדים סטטיסטיים: טווח, חציון, ממוצע וחציון.
מטרתו לסייע לתלמיד בארגון וזכירת התוכן. ניתן לבנות אותו בהדרגה לאורך ההתקדמות בלמידת המושגים, או כסיכום הפרק וככלי עזר לתרגול. 

מומלץ לבנות אותו עם התלמידים שלב אחר שלב: הגדרה, דוגמה מספרית, תרגיל משלך.

 


כרטיס ניווט נוסף

סרטון המסביר כיצד לבנות כרטיס ניווט בנושא מדדים סטטיסטיים: טווח, חציון, ממוצע וחציון.
מטרתו לסייע לתלמיד בארגון וזכירת התוכן.
המורה יציג בפני התלמידים רשימה של מספרים, התלמידים ירשמו את המספרים במרכז הדף וירשמו חישוב למציאת המדדים סטטיסטיים.
כדאי להבנות עם התלמיד במקביל למשחק קלפים ומדדים סטטיסטיים

מומלץ לבנות עם התלמידים בסיום הקנית הנושא כהכנה לתרגול.

 

 

סרטונים

 

מה בין ממוצע לחציון?

שלושה סרטונים שמתאימים לפתיחת הנושא.

מומלץ כפעילות לכתה הפוכה והכנה לקראת השיעור.
ניתן למצוא פעילות מתאימה (סרטונים , משחקים) באתר ממנו לקוח הסרטון
תחת השם “Data Analysis and Probability”

1. מה בין ממוצע לחציון – חלק א’

 


2. מה בין ממוצע לחציון – חלק ב’

 


3. מהי הסתברות?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום
פרויקט בסטטיסטיקה והסתברות 

פרויקט זה מאפשר לתלמידים לקשר את הידע בנושא מדדים סטטיסטיים לחיי יומיום.
הפרויקט מזמן למידה עצמית, למידה שיתופית, למידת חקר ולמידה חוויתית.
המורה יכול לבחור את המושגים אותם הוא רוצה לכלול בבניית הפרויקט.
הפרויקט מכוון לכל המדדים הסטטיסטיים (ממוצע, חציון, שכיח, טווח) כולל הסתברות.
התלמידים בוחרים נושא אותו הם חוקרים ואוספים נתונים, מחשבים מדדים סטטיסטיים והסתברויות.
ההתקדמות בתהליך איסוף הנתונים והצגתם מתרחשת במקביל לרכישת הידע בכיתה.

מומלץ להציג את הפרויקט כבר בפתיחת הנושא.