פונקציה ריבועית כתה ט'

המושג פונקציה נלמד לראשונה בכיתה ז’ – כמושג בסיסי.
בכיתה ח’ נעשית הרחבת הידע לפונקציה קווית.
בכיתה ט’ הרחבה לפונקציה ריבועית לקראת פונקציה ממעלה שנייה
פונקציה ריבועית נקראת פונקציה ממעלה שנייה והגרף שלה נקרא”פרבולה”.
הפונקציה הריבועית משמשת לייצוג תופעות פיסקליות, או לבעיות מינימום ומקסימום בחיי היומיום. 

משחקים

 

התאמה בין תכונות וייצוגים

במשחק זה התלמיד מקבל גרף של פונקציה ריבועית ועליו להתאים לגרף את הייצוג האלגברי, ציר סימטריה והקודקוד.
הפונקציה הריבועית מוצגת בהצגות שונות : y=a (x-p)² + k ,  y=x²+c
המורה ייתן לתלמיד דפי גרף, ציר סימטריה, קודקוד, ייצוג אלגברי. התלמיד יגזור כל גרף, יתאים לו ציר סימטריה, קודקוד וייצוג אלגברי. התלמידים ידביקו את עבודתם במחברת לאחר הבדיקה הכיתתית.
המעבר בין הייצוגים השונים ובין המאפיינים השונים של הפונקציה מאפשר הרחבת הדימוי המנטלי. התלמיד עובד באופן עצמאי ולאחר מכן עבודתו נבדקת במליאה- למידה שיתופית.
הבדיקה במליאה מאפשרת לתלמיד לבצע בקרה על עבודתו.
התלמידים יכולים לעבוד בזוגות- למידה שיתופית. 

מומלץ כסיכום נושא, כתרגול וכהכנה למבחן.
לקוח מהבלוג Math By Tori

 

 

 

 

 

 

 

סרטונים

 

תלמידים משרטטים פונקציות של בעיות מציאותיות

בסרטון מוצגת אסטרטגיית למידה עבור תלמידים מתקשים בנושא שרטוט פונקציות של בעיות מציאותיות.
המורה מציגה לתלמידים סיטואציות יומיומיות (דרך סרטון או יישומון) ומבקשת מהם לשרטט גרף מתאים, הלמידה בשלב הזה היא עצמית ומאפשרת לתלמיד לעבוד מתוך הידע הקיים לו.
התלמידים מציגים בפני חבריהם את הגרף שבנו,דנים בפתרונות, בודקים ומתקנים בהתאמה- מאפשר למידה שיתופית. לאחר מכן, מתקיים דיון במליאה על השרטוטים השונים שיצרו התלמידים – התלמידים לומדים ותקנים שגיאות. 

מומלץ כתרגול הנלמד והעמקת הידע.
שימו לב: נדרשת הרשמה לאתר, מספר הצפיות מוגבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוייקטים וקישור לחיי יומיום

 

כדורסל ופונקציה ריבועית 

כתבה המציגה את הקשר בין ייצוג גרפי לבין ייצוג אלגברי של פונקציה ריבועית, והתייחסות לתופעות פיסיקליות.
בכתבה יש הסבר כיצד זריקת כדורסל מוצגת על ידי פונקציה ריבועית.
ישנו קישור ליישומון המסייע במציאת הפרמטרים השונים.
הפונקציה מוצגת בייצוגים שונים: סטנדרטי, השלמה לריבוע. ויש התייחסות לטרנספורמציות שונות של הפונקציה: מתיחה וכיווץ, הזזה ימינה/שמאלה.
העבודה עם היישומון יכולה להיעשות באופן עצמאי – למידה עצמית וחקר או במליאה- למידה שיתופית.

מומלץ להציג לתלמידים את השאלה בפתיחת שיעור ולדון איתם על הייצוגים והטרנספורמציות השונות של הפונקציה הריבועית. כמו כן, ניתן להציג רק את שאלת הכדורסל בנושא הפיכה של פונקציה ריבועית ומשם להתקדם עם הכתבה בהתאם להתקדמות בחומר הנלמדת.