שטחים והיקפים כיתה ז'

שטח והיקף צורה הם נושאים אותם אנו פוגשים רבות בחיי היומיום: תכנון, בנייה, עיצוב פנים, ביגוד, רפואה, כימיה, הנדסה ועוד.
שטח הוא גודל של תחום מישורי בהשוואה ליחידת מידה קבועה. באופן כללי יותר, אפשר לחשב שטח לכל יריעה.
שטח הפנים של גוף תלת-ממדי הוא שטח השפה, או הקליפה החיצונית, של הגוף.
שטח נמדד ביחידות מידה של אורך בריבוע.
השטח של צורות בסיסיות כמו משולש ועיגול ידוע באמצעות נוסחאות. צורות מורכבות יותר ניתן לפעמים לחלק לצורות בסיסיות בעלות שטח ידוע.

היקף של צורה סגורה דו⁻ממדית הוא אורך העקומה שסוגרת אותה. באופן כללי, עבור קבוצה כלשהי במישור, אם השפה שלה ניתנת לתיאור כמסילה סגורה ופשוטה, ההיקף של הקבוצה יהיה אורך המסילה.

התלמיד מגיע עם ידע מבית ספר יסודי: חישוב שטחים על ידי חלוקה של שטחים למשולשים ומרובעים ולא תמיד הוא מכיר את הנוסחאות השונות, לכן כדאי ללמד את הנוסחאות השונות דרך המחשה של חלוקה לשטחים.

משחקים

 

שטחים וקוביות

משחק לתרגול שטחים של מלבנים,  המשחק מזמן תרגול את הנושא בדרך חווייתית.
משחק שמיועד לשניים עד שלושה משתתפים, כלי המשחק הם: נייר משובץ, עפרונות בצבעים שונים, ושתי קוביות.
התלמידים מטילים את הקוביות ומשרטטים מלבן בהתאם להטלת הקובייה: קובייה עבור מספר שורות, קובייה עבור מספר עמודות.
התלמיד המנצח הוא התלמיד שסכום שטחיו הוא הגדול ביותר.
ניתן להרחיב למצולעים נוספים ולבקש לשרטט מצולע כלשהו בהתאם לשטח שיתקבל משני המספרים בהטלת הקובייה- אחד ייצג גובה והשני צלע.
המשחק מאפשר לתלמיד לתרגל, ואף לבנות בעצמו מצולעים נוספים בהתאם לנתונים שיתקבלו בהטלת הקובייה (במקרה של הרחבה למצולעים נוספים).
בדרך זאת התלמיד מתרגל בכמה רמות חשיבה: אלגוריתמית וחיפוש פתוח. 

מומלץ כסיכום נושא.

מלחמת שטחים

משחק לחישוב שטחים ולהשוואה בין גודלם.
המשחק מזמן תרגול בחישוב שטחים, דיון בדרכי פתרון שונות ובדיקת פתרונות הדדית.
מטרת המשחק: חישוב שטחים מספרית, השוואה בין גובה וצלע.
חישוב השטחים נעשה בצורות שונות: מרובעים, משולשים, מעגלים.
ניתן לשחק את המשחק בדרך במספר אופנים:
בזוגות כמלחמה: בכל תור התלמיד עם הכרטיס בו השטח הגדול יותר זוכה בכרטיסים של שני המשתתפים. המשחק מסתיים כאשר אחד מהמשתתפים הצליח להשיג את כל הקלפים לידיו.
רב משתתפים :להפריד את הכרטיסיות (פרט לכרטיסיות 21-28)
כפעילות חימום: ניתן להציע לתלמידים רק חלק מהקלפים (על פי שיקול המורה).
מליאה: ניתן להציג במצגת ולדון עם כל הכיתה.
שימו לב כרטיסיות  21-28 לא ניתנות להשוואה כאשר אינן מוצגות כיחידה אחת.

מומלץ כתרגול וסיכום נושא. ניתן לתת גם רק חלק מהתרגילים כתרגילי חימום לפתיחת נושא. 


שאלות פתוחות בנושא שטחים

במשחק מוצגות כרטיסיות בנושא שטחים והיקפים של מצולעים המציגות שאלות ברמת חשיבה
“חיפוש פתוח”, רמת החשיבה הגבוהה ביותר הדורשת סינתזה, התלמיד מתבקש ליצור בעצמו צורה עם שטח או היקף נתונים או לכתוב שאלה בהתאם לנתונים המוצגים.
המשחק מזמן פתרון בדרכים שונות ושיתופיות בבניית ידע.

מומלץ ליישם בכמה אופנים:
פעילות חימום לפתיחת שיעור– כל תלמיד מקבל כרטיסיה, פותר ומשתף עם חברי הקבוצה וכלום חושבים ומציעים פתרונות נוספים (לאחר מכן מציגים במליאה).
שני תלמידים משחקים: כל תלמיד מרים כרטיסיה, התלמיד שמשרטט ראשון את המצולע הוא המנצח בתור.
בסיום המשחק התלמיד שמשיג יותר כרטיסים מנצח או התלמיד שמשרטט כמה שיותר מצולעים בהתאם לתנאי הכרטיסייה הוא המנצח.
פעילות לכל הכיתה– חזרה למבחן או תרגול. כאשר הקבוצה שמסיימת ראשונה היא הקבוצה המנצחת.
ניתן לנהל דיון במליאה על הפתרונות השונים. 

שטחים והיקפים

משחק שמטרתו לסייע לתלמיד לעשות הבחנה בין שטח להיקף צורה.
כלי המשחק הם: נייר משובץ, עפרונות צבעוניים כמספר המשתתפים, קובייה.
המספר המתקבל בהטלת הקובייה מציין את הסכום של השטח וההיקף ביחד, מהם ניתן לשרטט את המצולע. צביעת שטח תלויה בגדר הנבנית (לפחות שתי מידות ליצירת שטח: אורך ורוחב).
משך המשחק 10-15 דקות. המשתתף עם השטח הגדול ביותר הוא המנצח.
המשחק מזמין את התלמיד לבנות בעצמו מלבן על פי נתוני שטח והיקף והתלמיד בעצם עוסק במטלה ברמת חשיבה של חיפוש פתוח.
התלמידים דנים ביניהם על הפתרון ולכן שותפים להבניית הידע (למידה שיתופית).

מומלץ כסיכום נושא. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כלי עזר

 

הוכחות ויזואליות לשטח משולש 

שלושה יישומונים המוכיחים ויזואלית מציאת שטח משולש:
יישומון ראשון, דרך מקבילית (ללחוץ על הכפתור midpoint ולסובב),
יישומון שני, דרך מלבן (לחיצה על כפתור גובה ונקודת אמצע, ולסובב),
יישומון שלישי, דרך קיפולי נייר.

מומלץ כחזרה על נושא השטחים שנלמד ביסודי ומאפשר למורה לתקן תפיסות מוטעות ולחדד את ההבנה במקור הנוסחה. כדאי להדגים בכתה ולדון במשמעות בפתיחת הנושא. 

המחשה ויזואלית לשטח טרפז 

בהפעלת ההמחשה הוויזואלית הופך הטרפז למשולש שאורך צלעו היא סכום שני בסיסי הטרפז.

מומלץ כחלק מדיון עם תלמיד כפתיחה לנושא ולהעמקת הלמידה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סרטונים

 

שטח עיגול

סרטון המסביר את נוסחת חישוב שטח עיגול על ידי הפיכת העיגול למלבן.
הידע מועבר דרך המחשה, ודיון עם התלמידים על הסרטון מסייע להבניית הידע בדרך שיתופית. 

מומלץ להצגה בכיתה בפתיחת הנושא. 


שטח טרפז

סרטון המציג דרכים שונות לחישוב שטח טרפז : על ידי סכום שטחים (משולש, מקבילית או מלבן), על ידי הנוסחה.
ההצגה בסרטון מחברת את התלמיד לידע קודם (יסודי) חישוב על ידי חיבור שטחים ומאפשרת לו לבנות על בסיס זה את הידע החדש: נוסחה לחישוב שטח טרפז.  

מומלץ כהתחלת נושא וחיבור לידע קודם.