בית ספר היברידי

מה נכלל בהקמת צוות משימה?

 

הקמת צוות חדשנות פנים בית ספרי וזיהוי שותפים

• איתור כוחות פנים בית ספריים מומחי ידע תוכן, ידע פדגוגי וידע טכנולוגי
• איתור והקמת צוות מוביל חדש, לומד ומנחה
• קביעות סדירויות ללמידה, יישום והערכה
• חבירה לשותפים בעלי עניין, חוץ ופנים בית ספריים

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים גיליון לתכנון המהלך, שימו לב ישנם שלושה גיליונות, כעת זה יש למלא את השלבים ב’ ו- ג’.
***מזמינים אתכם ליעץ אישי ותמיכה בנושא

פומביות ושיווק

כולם שותפים לרעיונות מתחילת המהלך
• רתימת חדר המורים עם מערך התנעה
בחירת פלטפורמה דיגיטלית ללמידה  ולניהול למידה
• למידת מודלים של הובלת תהליכי שינוי

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים דף הנחיה  ובו צעדים חשובים בדרך לרתימת קהלי היעד לקראת מהלך שיווק ופומביות בית הספר ההיברידי שלכם.
***מזמינים אתכם לייעץ אישי ותמיכה בנושא

ייעוץ לצוותים ע”י מומחים מפסג”ה