בית ספר היברידי

מה נכלל בזיהוי הצורך/האתגר?


בירור והגדרת הצורך של קהילת בית הספר לשינוי

הגדרת אי הנחת של מנהל.ת/ צוות בית-הספר/ תלמידים.ות/ הורים

• שימור/ שיפור/ קידום בעקבות תקופת אי הוודאות
• איתור השאלות החדשות שהמצב מעורר
• מתן במה לרגשות, למצבי עמימות וההתנהלות בהם

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים, דף הנחיה, ובו הצעות פרקטיות לצעדים שיעזרו לכם בבירור והגדרת הצורך הבית ספרי.
***מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעץ אישי ותמיכה בנושא

מיפוי ואבחון  בית ספרי

יבוצע על ידי צוות ניהול וצוות חדשנות על פי 3 המעגלים של Delloite: חומרה+תשתיות+ליווי והכשרה

תשתיות– אינטרנט מהיר, מרחבי למידה היברידיים, מערכת LMS, אפליקציות, תוכנות, כח אדם טכני מיומן
לתמיכה/ מערכת ניהול למידה
חומרה- אמצעי קצה זמינים בבית ספר ובבית,מחשבים, מקרנים בכיתות
תפיסה, ליווי  והכשרה– יעץ זמיש (זריז וגמיש), למידת גישות חדשניות

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים דף הנחיה, ובו הצעות פרקטיות לצעדים שיעזרו לכם במיפוי ואבחון הצרכים הבית ספריים תמצאו בו שאלון מיפוי לצוות בית הספר, מודל ניתוח ומיפוי היכולות האישיות והארגוניות מסמך ממוקד לבחירת פתרונות דיגיטליים חומרה ותוכנה.
***מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעץ אישי ותמיכה בנושא

תכנון מהלך פדגוגי בית ספרי על פי תובנות


הצעת מספר אלטרנטיבות למענה מותאם:
• עבודה על בסיס נתוני השאלונים
• קביעת יעדים הדרגתיים לטווח קצר/ארוך
• קביעת סדרי עדיפויות לפיתוח מקצועי פדגוגי-דיגיטלי
• בחירת פלטפורמה דיגיטלית ללמידה ולניהול הלמידה

 

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים גיליון הנחייה לתכנון מהלך בית ספרישימו לב ישנם שלושה גיליונות, בשלב זה יש למלא את שלב א’ בלבד.
כמו כן, מומלץ להיכנס לקמפוס IL ולעיין ביחידה-נערכים ללמידה מרחוק I: שיקולי דעת והיבטים טכנולוגיים– על סביבות ענן ניהול למידה TEAMS365 ,G-SUITS , SEESAW
***מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעץ אישי ותמיכה בנושא

תכנון ניהול תקציבים

• חומרה, הכשרה, ליווי, תשתיות