בית ספר היברידי

 

מה נכלל ביצירת תכנית עבודה?

 

לקראת יצירת תכנית עבודה יש להתייחס לדברים הבאים:

תכנית פעולה – לוח גאנט לחודשים הראשונים
• הבניית סדירויות עבודה בית ספריות – מורים/תלמידים
• הבניית סדירויות למידה- מורים/קהילות
• הבניית תיאום התקשרות בין חברי הצוותים ודרכי העבודה העצמאיות והמשותפת
• תכנון מערכת שעות בית ספרית גמישה- הצעות

אנחנו, מרכז פסג”ה, משתפים במצגת של משרד החינוך, בית ספר בענן , שתספק לכם רעיונות ופרקטיקות לפעולה.
בנוסף הנגשנו בעבורגם מפת מושגים לבתי ספר מקוונים בעולם
*מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעץ אישי ותמיכה בנושא