בית ספר היברידי

מה נכלל בהבניית תרבות בית ספרית?


מוטיבציה והתנעה

• תיווך התכנית לתלמידים ושיח בנושא
• הסכמות מול התלמידים מול החלק שלהם במהלך
• הגדרה מחודשת של תפקיד המורה- לא עוד מורה בעל הידע הבלעדי אלא מורה כמנחה כמתווך
• התייחסות להיבטים רגשיים חברתיים SEL בעקבות השינויים

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים דף הנחיה בו תוכלו למצוא רעיות לצעדים פרקטיים ליצירת תרבות בית ספרית, החל מהגדרה מחודשת של תפקיד המורה, רתימת הצוות, חשיבות הבהרת הרצון בשינוי ועד להתנעת המהלך.
***מזמינים אתכם לייעץ אישי, ליווי ותמיכה
הדרכה וליווי

סדירויות ההדרכה והליווי בשטח בהתאמה ליעדים שהוגדרו
• סוג ההדרכה (כוחות פנים וחוץ, למידה עצמית, למידת עמיתים, בימות שיתוף, תמיכה און ליין)

אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים דף פעולה בו תוכלו לכתוב את היעדים שהצבתם לעצמכם ולבחור את הצעדים הנדרשים בפיתוח המקצועי כדי להשיג את היעדים. את הדף ניתן להשלים באופן אישי/צוותי או בית ספרי ואף לתלמידים, דרך להשגת יעדים.
***מזמינים אתכם ליעץ אישי, ליווי ותמיכה מצוות הפסג”ה
חוסן ומענה רגשי
בתוך אתגרי פתיחת השנה החדשה על כל היבטיה, ההיברידיות, הגמישות, בתוך אי הודאות נדרש חוסן, החוסן לא נובע מעצמו אלא
נתמך בתהליכים שונים.
פיתוח חוסן בקרב סגלי ההוראה- ליווי ותמיכה בצוות החינוכי שיאפשרו לו לפתח תחושת מסוגלות וחוסן; קבלת כלים בהתנהלות השוטפת עם התלמידים והוריהם.
• חיזוק מיומנויות הלמידה מרחוק תוך התייחסות לשונות בין תלמידים ושונות מגדרית
צרכים ומענים רגשיים וחברתיים
קידום שיח רגשי
אנחנו, מרכז פסג”ה, מציעים כלים ורעיונות לפעולות היכולות לקדם חוסן נפשי גם לתלמידים וגם לסגלי ההוראה, פרקטיקות אלו ילוו אתכם לאורך השנה בהתמודדות עם העמימות המתלווה לתקופה לא פשוטה זו.
***מזמינים אתכם ליעץ אישי, ליווי ותמיכה מצוות הפסג”ה