כל המידע...

מידע למנחה

צוות מרכז פסג”ה ת”א-יפו מברך אתכם על הצטרפותכם למסגרות הפיתוח המקצועי המתנהלות במרכז.

המרכז פתוח בימים א’-ה’.

קבלת קהל במרכזי ההדרכה, בהתאם ללו”ז של כל מרכז ו/או בתיאום מראש.

מס’ טלפון: 03-7937103/4 פקס: 077-6070107

בקוביות מידע אלה מרוכזות ההנחיות לפתיחת השתלמות וניהולה.

בברכת שנת לימודים פורייה