פתיחת השתלמות

הבעת התעניינות בהנחיית השתלמות במרכז הפסג”ה

כל מנחה המעוניין להנחות השתלמות במרכז הפסג”ה מתבקש להגיש טופס הבעת התעניינות מקוון בהנחיית השתלמות במרכז הפסג”ה.

לאחר הגשת הטופס המתן ליצירת קשר מהפסג”ה לגבי הגשת בקשה לאישור ההשתלמות.

בקשת אישור השתלמות

א. יש להוריד מאתר הפסג”ה את טופס הבקשה לאישור השתלמות

ב.   יש למלא את הטופס בפירוט מירבי הכולל:

– גוף מבצע*, לו”ז, מטרות התכנית בראשי פרקים, סילבוס למפגשים הכולל:

תאריכים, נושאי המפגשים בקצרה, מנחה, שעות המפגש,שעות אקדמיות

– שם וטלפון נייד של מנחה ההשתלמות

– שם, טלפון נייד, תפקיד ותואר של מרכז ההשתלמות

– בחינה**/מטלה**/מטלות מצטברות (כפי שמוגשת/ות למשתלמים)

 – סביבה וירטואלית מלוות השתלמות

החל משנת תש”פ לא תתאפשר פתיחת השתלמות ללא סביבה מלוות השתלמות.

– רשימה ביבליוגרפית  (לפחות 5 פריטים).

שימו לב:

*מוסד המבצע את הנחיית ההשתלמות ב”אופק חדש” | “עוז לתמורה” חייב להיות מאושר על ידי מרכז פסג”ה או המל”ג.

**השתלמות “אופק חדש” | “עוז לתמורה” חייבת להיות “עם ציון” לכן חייבת בהגשת עבודה או בחינה

ג. טופס הבקשה המלא יתקבל עד 50 יום טרם פתיחת ההשתלמות.

ד. בקשת ההשתלמות תיבדק על פרטיה השונים במרכז פסג”ה ותעלה לאתר המינהלת עד 45 יום לפני מועד פתיחתה הצפוי.

ה. מעקב אחר סטטוס הבקשה הינו באחריות מרכז פסג״ה

ו. לתשומת לבכם: עד 8 ימים לפתיחת ההשתלמות תתבצע במרכז פסג”ה הזמנה למרצים.

דבר המחייב:

א. רישום במאגר המרצים של רשת עתיד (כולל מרצים חיצוניים).

ב. סגירת לוח זמנים מדויק של ההשתלמות.

לידיעתכם:

אין לפתוח השתלמות ללא אישור פדגוגי, הזמנת מרצים, פתיחת סביבה מלוות השתלמות ואישור מזכירות הפסג”ה .

רכז/ת ההשתלמות יעודכנו טלפונית על אישור פתיחת השתלמות.