מידע ועוד...

מידע למשתלם

צוות מרכז פסג”ה ת”א-יפו מברך אתכם על הצטרפותכם למסגרות הפיתוח המקצועי ומאחל לכם למידה מהנה, מאתגרת ומפרה.

המרכז פתוח בימים א’-ה’.

קבלת קהל במרכזי ההדרכה, בהתאם ללו”ז של כל מרכז ו/או בתיאום מראש.

מס’ טלפון: 03-7937103/4 פקס: 077-6070107

לידיעתכם:

בדף זה מרוכזות ההנחיות להשתתפות בהשתלמויות ונהלים בדבר הזכות להכרה בשעות לימוד ב”אופק חדש” או “עוז לתמורה”.

בעלי התפקידים המוסמכים לענות תשובות בהקשר לנהלים הם:

מרכז פסג”ה:

חסי רן – מנהלת מרכז פסג”ה;

אילת שטרלינג – סגנית מנהלת;

פאני והבה – מנהלנית;

לבנה צדקיהו – מזכירת השתלמויות אופק בתי ספר;

מלי כהן – מזכירת השתלמויות;

רחלי שלו –מזכירת השתלמויות ארציות

זיוה ציפל- מזכירת השתלמויות בתי ספר על יסודיים, סייעות ומרחבי גני ילדים

משרד החינוך:

מחלקת השתלמויות-מחוז תל-אביב  טלפון: 03-6896290/1

קישורים שימושיים:

פורטל עובדי הוראה
תיק-תק
מודל

בברכת שנת לימודים פורייה