Let's Blend- גמישות פדגוגית בבתי הספר

מנהלים | סגנים | רכזים פדגוגיים

פסג”ה תל-אביב-יפו מובילה ומקדמת את גישת ה-Blended Learning, אנו שואפים שכל סגלי החינוך בעיר יִלְמְדוּ ויְלַמְּדוּ בדרך המותאמת להם.ן על בסיס שלושה עקרונות מנחים המאפשרים ניהול אישי של הלמידה על פי בחירה:
                         

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים פעילים בתכנון ויצירת דגמי הפיתוח המקצועי הבית ספרי שלכם.ן בגמישות פדגוגית תוך ליווי ויעץ אישי של צוות הפסג”ה.

מה בתפריט?

לבחירתכם, מגוון אפשרויות לשילובים שיקדמו מסלולי פיתוח מקצועי מותאמים ורלוונטיים 

• שילוב בין מקוון לפנים מול פנים
• מקוון בלבד- מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים
• משולב כוחות פנים וחוץ בית ספריים
• למידה עצמית דרך וובינרים | מוקים | מודולות פסג”ה | מומחים
• למידה שיתופית דרך קהילות בית ספריות וקשרים בין קהילות עירוניות
• מרחבי אימון והתנסות- מרכז סימולציה, מודולות לפדגוגיה מייקרית, משחוק בלמידה, מרחב בריחה
• במות שיתוף | צפיית עמיתים
• Learning On Demand – LOD – קהילות לומדים סביב אתגר
• שילוב כנסי פיתוח מקצועי בלמידה
• יחידות מדף של משרד החינוך

איך זה קורה בפועל?

יש לכם אפשרות לבחור מבין הדגמים המופיעים כאן או לייצר דגם חלומות משלכם.

 

מוזמנים ליצור קשר בטופס המצורף ונתחיל לרקום חלומות….