פריסת מסלולי פיתוח מקצועי עירוניים

מנהלים וסגלי הוראה,

מוצגת בפניכם פריסת מסלולי הפיתוח המקצועי לשנת תש”פ במרכז הפסג”ה.

המסלולים מתבצעים בשיתוף פעולה הדוק בין מרכז הפסג”ה לעיר תל-אביב-יפו, משרד החינוך וגופים נוספים.

הרחבה על המסלולים ניתן למצוא באתר הפסג”ה.

ההרשמה מתבצעת באתר התיק-תק

 

יסודי

כשירויות ופרקטיקות

מודולות במקצועות הליבה: משרד החינוך ומרכז פסג”ה תל אביב-יפו
שפה

קישור להרשמה מספרים בתיק-תק 138-151

ההכשרה תעניק מענים מותאמים לצרכים הפדגוגיים הבית ספריים, וסיוע בהבניית השפה הייחודית לארגון. רכזים ומורים.ות לשפה 30 שעות
מתמטיקה

קישור להרשמה מספרים בתיק תק 156-159

שתי השתלמויות נפרדות- האחת לרכזי מתמטיקה והשניה, מודולות, למורי המקצוע רכזים ומורים.ות למתמטיקה 30 שעות
מדעים הפיתוח מקצועי למורי מדעים מורכב מודולות המשלבות תוכן מדעי, מיומנויות הערכה-למידה-הוראה ואפשרויות ליישום בבית הספר ובשיתוף הקהילה. נקודת המוצא ללמידה תהיה תהליך תיכון מוצר. רכזים ומורים.ות למדעים 30 שעות
אנגלית plc קהילת מורים לאנגלית בתל אביב בנושא שיתופי פעולה מסביב לעולם מורים.ות לאנגלית 60 שעות
אנגלית mix&match קהילת מורים לאנגלית עוסקת בפדגוגיה דיטגילית מורים.ות לאנגלית 60 שעות
הכתה ההטרוגנית במרחבים מאפשרים

 

מרכז פסג”ה תל אביב-יפו פיתוח, חשיבה, התנסות, הדגמה ושיתוף  במגוון פרקטיקות הוראה והיבטים פסיכופדגוגיים. כל המורים 30 שעות
חשיבה מחשובית וקוד – לבתי הספר שבתכנית משרד החינוך, עיריית תל אביב-יפו, wix ומרכז פסג”ה תל אביב-יפו פיתוח מיומנויות המאה ה- 21  תוך שימוש
בחשיבה מיחשובית ושפת התכנות, כאמצעי לקידום יצירתיות, עבודת צוות, פתרון בעיות
והנאה בלמידה.
מורים בתוכנית   30 שעות
מורים מובילים שנה ב’ ו-ג’ מרכז פסג”ה תל אביב-יפו המשך פיתוח מקצועי בקהילת המורים, חקר הפרקטיקום.   מורים מובילים 30 שעות
מהוראה סטטית להוראה דינאמית- קורס מקוון  מרכז פסג”ה תל אביב-יפו בחינת הטכנולוגיה כשפה, לזהות את היחסים שבין למידה וטכנולוגיה ולנתח את מקומה של הטכנולוגיה והזיקה שלה לתהליכים פדגוגים תוך דגש על השילוב בין תאוריה לעשיה. כל המורים  30 שעות
מענה מותאם לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה ההטרוגנית מרכז פסג”ה תל אביב-יפו תלמידים מחוננים הינם בעלי מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים ייחודיים, ולכן מתבקשת עבורם התייחסות שונה של מערכת החינוך ומתן מענה הוליסטי, לימודי, רגשי וחברתי, מותאם. כל המורים  30 שעות

 

מרחבי אימון

מסלול פיתוח מקצועי לפדגוגיה במרחב המייקרי מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו למידה מייקרית משלבת תהליכים של חקר, חשיבה, תכנון, יצירה, עשייה, פיתוח ובניה של מוצרים להנאה או מענה לצורך, תוך אינטראקציה פרודוקטיבית של הלומד עם הסביבה וכוללת תוכן ופדגוגיה. מורים בבתי ספר בהם קיים מרחב, או העתידים להקים 30 שעות
מסלול פיתוח מקצועי למשחוק בלמידה מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו משחק הוא אחת הדרכים היעילות ביותר לגייס את הלומדים למעורבות ופעילות אקטיבית. ניתן לעשות שימוש מגוון בפעילויות משחקיות בתהליכי ה.ל.ה. כל המורים 30 שעות

 

ניהול שינוי ויזמות

מאמני חדשנות עיריית תל אביב-יפו ומרכז פסג״ה תל-אביב-יפו תכנית מאמני החדשנות בחינוך תסייע להקמת תשתית של מאמני חדשנות, על פני כל הרצף החינוכי. תשתית זו, תסייע לקידום חינוך מתקדם ודמוקרטי בעיר חכמה צמצום פערים ושוויון הזדמנויות לכל. כל המורים 30 שעות
חלוצי חדשנות מרכז פסג”ה תל אביב-יפו יצירת קהילה חוקרת ומתנסה בפדגוגיה חדשנית תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. סגנים ומורים בעלי אוריינטציה לפדגוגיה דיגיטלית 60 שעות

 

לבעלי תפקידים בבתי הספר

רכזים פדגוגים

שנה א’

מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו וסמינר הקיבוצים הכשרת הרכז ומתן מיומנויות מקצועיות שנדרשות במסגרת תפקידו. במסגרת תכנית ההכשרה יושם דגש על מיומנויות שונות ומגוונות לצורך גיבוש תפיסה והגדרת תפקיד של הרכז הפדגוגי. רכזים פדגוגים 30 שעות
רכזות חברתיות מובילות שינוי  מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו קידום מנהיגות פעילה בבית הספר לטיפוח שייכות, אחריות ומעורבות. רכזות חדשים 30 שעות
רכזות חברתיות סוכנות שינוי  מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי,הנחייה והובלת פרויקטים בית ספריים רכזות שנה ב’ ואילך 30 שעות
מובילי למידה דיגיטלית- מחוזי mix&match | עירוני משרד החינוך, עיריית תל אביב-יפו ומרכז פסג”ה תל אביב-יפו קהילת מובילי למידה דיגיטלית בשני מסלולי פיתוח מקצועי- האחד עירוני 30 שעות בשימת דגש פיתוח מקצועי המתאים לעיר תל אביב-יפו. והשני מחוזי 30 שעות מובילי למידה דיגיטלית חדשים וממשיכים 30 שעות
ילדים בסיכון שנה א’ | שנה ב’-  מרכז פסג”ה תל-אביב-יפו למידה והעמקה של התפיסה הפסיכו-חינוכית דרך המושגים של הדרה והכלה למידה של תיאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות רלוונטיות לעבודת היועצת כמנחה קבוצת מורים שכלול מיומנות של הנחיית היועצות קבוצת מורים בבית הספר יועצות 30 שעות
רכזי השתלבות שנה א’ מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו היכרות עם תפקיד רכז ההשתלבות בניית כלים יישומיים ליישום בכיתה או מול מורים ‘מודרכים’ או להציג במליאות המורים. כלים לעבודת פדגוגיה מיטבית בכיתה והובלת צוות למידה משותפת וכתיבת מודלים משותפים  רכזים בשנה א’ 30 שעות
רכזי השתלבות שנה ג’- מסלול מקוצר מרכז פסג”ה תל אביב-יפו הקניית כלים פרקטים בנושאים של הכלה והשתלבות. הקנייה ותרגול מיומנויות אנדרגוגיה. הבניית תהליך למידת עמיתות/ים כמודלינג לעבודה בבית הספר. מורים בתוכנית  30 שעות
על יסודי

כשירויות ופרקטיקות

דיבייט בעברית מרכז כהן אידוב לדיבייט ורטוריקה הטמעת מתודת הדיבייט בחיבור
לתחומי הדעת: שיח מכבד ושיפור כישורי השפה
מורים.ות למקצועות רבי מלל 30 שעות
ספטמבר- דצמבר
דיבייט באנגלית מרכז כהן אידוב לדיבייט ורטוריקה הטמעת מתודת הדיבייט בחיבור לספרות אנגלית:  שיח מכבד ושיפור כישורי השפה הדבורה מורים.ות לאנגלית 30 שעות
ספטמבר- דצמבר
תו תקווה –
מסלול רשותי (חט”ע)
מרכז אקורד והאוניברסיטה העברית חינוך לשותפות בין ארבעת השבטים המרכזיים בחברה הישראלית צוותים מבתי הספר שלוקחים חלק בתכנית 30 שעות שנתי
תו תקווה –
מסלול קהילות (חט”ב)
מרכז אקורד והאוניברסיטה העברית חינוך לשותפות בין ארבעת השבטים המרכזיים בחברה הישראלית צוותים מבתי הספר שלוקחים חלק בתכנית 60 שעות
30 (7 מפגשים)
30 (בבית הספר)
כתיבה מחוללת הבנה ברנקו וייס שיפור המסוגלות האוריינית של התלמידים.ות בעזרת כתיבה 2 מורים.ות מובילים.ות מכל בית-ספר שבו מתקיימת התכנית 30 שעות | אוקטובר- יוני
תיכון אקדמי מקוון אוניברסיטת ת”א “למידה היברידית”- שילוב תוכן דיגיטלי בכתה:מודלים להוראה בעזרת MOOC מורים.ות – חט”ב וחט”ע 30 שעות
ספטמבר- דצמבר
הכתה ההטרוגנית   מרכז פסג”ה תל אביב-יפו פיתוח, חשיבה, התנסות, הדגמה ושיתוף  במגוון פרקטיקות הוראה והיבטים פסיכופדגוגיים חט”ב 30 שעות
למידה מבוססת פרויקטים מתחילים.ות הטמעת פדגוגיית למידה מבוססת פרויקטים: הובלת תהליכי חדשנות חינוכית  בכלל, הערכה חלופית ותכניות הערכה ממירות בגרות בפרט מורים.ות מבתי הספר- חט”ב וחט”ע 30 שעות
ספטמבר- דצמבר
למידה מבוססת פרויקטים ותיקים.ות הטמעת פדגוגיית למידה מבוססת פרויקטים: הובלת תהליכי חדשנות חינוכית  בכלל, הערכה חלופית ותכניות הערכה ממירות בגרות בפרט מורים.ות מבתי הספר – חט”ב וחט”ע 30 שעות
ספטמבר- דצמבר
לימודי ההייטק האגף לחינוך על יסודי בשיתוף חברת WIX לימודים המבוססים על קןרס תגליות המחשב של הארגון code.org  ששמה למטרה שכל תלמידי העיר יזכו לחינוך טכנולוגי על מנת לאפשר לתלמידים להצליח בעולם האקדמיה והתעסוקה, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21. התכנית שמה דגש על שימוש במחשב כמדיום שמאפשר יצירתיות, עבודת צוות, פתרון בעיות וגם הנאה. מורים בחטיבת הביניים 60 ש”ש

 

מרחבי אימון

רחפנים התנסות מעשית בבניה ובביצוע של משימות טכנולוגיות בעזרת רחפנים מורים.ות מבתי הספר
-חט”ב וחט”ע
30 שעות
ספטמבר- דצמבר
חדרי בריחה התנסות מעשית בבניה ובביצוע של משימות טכנולוגיות בעזרת רחפנים מורים.ות מבתי הספר
-חט”ב וחט”ע
30 שעות
ספטמבר- דצמבר

 

ניהול שינוי ויזמות

חלוצי חדשנות מרכז פסג״ה  לקיחת חלק ביצירת קהילה חוקרת ומתנסה בפדגוגיה חדשנית תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים. מטרת הקהילה המובילה היא ללמוד, להתנסות ולאמץ טכנולוגיות חדשות לשיפור ושדרוג הפדגוגיה וניהול בית הספר, תוך מפגש עם יזמים מתחום ה- LRNtech בסביבות הפיתוח. סגני מנהלים ומורים בבתי הספר 60 שעות

30 ( 9 מפגשים)

30 (עבודה בבתי הספר)

יזמות חברתית לבגרות  האגף לחינוך על יסודי ומרכז פסג”ה פילוט ייחודי להכשרת מורים להובלת מגמת יזמות חברתית לבגרות     60 ש”ש 
קהילת מורים יזמים האגף לחינוך על יסודי
ומרכז פסג״ה
הקהילה תבנה על בסיס שלוש רגלים:

  1. לימוד משותף מבוסס case studies 
  2. חשיפה לכלים ומתודלוגיות ומפגשים עם יזמים, מתוך ומחוץ למערכת החינוך
  3. חשיפה לתעשיית ה-ed-tech ולטכנולוגיות תומכות למידה
מורים בחט”ב ובחט”ע  30 ש”ש
הקהילה תיפגש 8 פעמים במהלך השנה למפגשים של 3 שעות במקומות שונים, למשל, מרחבי היזמות בבתי הספר, חברות היי-טק למיניהן, האבים בתל אביב (דוגמת we work) ועוד.
קהילת מורים ליזמות חברתית האגף לחינוך על יסודי
ומרכז פסג״ה
המפגשים יתמקדו:

  1. חשיפה לזוויות שונות של היזמות החברתית – יזמות ופילנתרופיה, מגזר רביעי (חברה ועסקים), יזמות חברתית וטכנולוגיה, אקטיביזם חברתי, התפתחות בעולם ובישראל של ה- social impact
  2. למידה ותרגול של כלים ליישום יוזמות – מרעיון, דרך תכנון ועד לתכנית עבודה קונקרטית.
מורים בחט”ב ובחט”ע 30 ש”ש
קהילת מורים לאנגלית דבורה האגף לחינוך על יסודי,
מרכז פסג״ה ומשרד החינוך

As part of the national program to promote English language acquisition, Professional Learning Communities for English teachers are going into their third year.
The communities will include peer observations, reflection on action, analysis of case studies and simulations. Special emphasis will be put on promoting spoken language among our students.
Each community will be led by a lead-teacher, who will have the role of a facilitator. Learning will be a collaborative process where participants are expected to take an active role in a shared learning community.
We can all contribute to the success of the program and ensure that our students achieve a high standard of English that will enable them to integrate in today’s technological world. The English inspector urges you to register and take an active part in the change

מורים לאנגלית הקהילה תיפגש 8 פעמים במהלך השנה למפגשים של 3 שעות.

 

בעלי תפקידים

רכזים פדגוגים מרכז פסג”ה תל אביב- יפו הכשרת הרכז ומתן מיומנויות מקצועיות שנדרשות במסגרת תפקידו. במסגרת תכנית ההכשרה יושם דגש על מיומנויות שונות ומגוונות לצורך גיבוש תפיסה והגדרת תפקיד של הרכז הפדגוגי. רכזים פדגוגים 30 שעות
בנוסף במרכז פסג״ה תל-אביב-יפו תקבלו יעוץ אישי בתהליכי ה.ל.ה
יעוץ בסדנה הפדגוגית
יעוץ לבעלי תפקידים כוחות פנים בית ספריים
סדנאות בחדר בריחה | סימולציה