סדנאות ייחודיות ומותאמות

סדנאות לצוות חינוכי

מנחי מרכז פסג״ה


 

הוראה מכוונת תלמיד.ה
 

שילוב עקרונות העיצוב האוניברסלי ללמידה בניהול כיתה מיטבי
סדנה מובנית אשר פותחה ע”י הצוות הפדגוגי של פסג”ה תל אביב-יפו ומיועדת לצרכי הנחייה של כוחות פנים בית ספריים בחדר מורים לומד 

שני מייזלס:
Shanym@pisgatlv.co.il


 

הנחייה באמצעות קלפים לקידום שיח
 

מיקוד וחידוד עמדה ותובנות, סיכום הלמידה ורפלקציה
סדנה מובנית אשר פותחה ע”י הצוות הפדגוגי של פסג”ה תל אביב-יפו ומיועדת לצרכי הנחייה של כוחות פנים בית ספריים בחדר מורים לומד

לאה קורן איסוביץ:
lea@pisgatlv.co.il 


 

להיות מבוגר.ת משמעותי.ת 
 

אפיקים פרקטיקות ליצירת קשר אישי ותומך עם תלמיד.ה
סדנה מובנית אשר פותחה ע”י הצוות הפדגוגי של פסג”ה תל אביב-יפו ומיועדת לצרכי הנחייה של כוחות פנים בית ספריים בחדר מורים לומד 

ליבנת בביוף:
Livnat.babayof@pisgatlv.co.il 


 

ניהול כיתה במרחב חוץ כיתתי 
 

סדנה מובנית אשר פותחה ע”י הצוות הפדגוגי של פסג”ה תל אביב-יפו ומיועדת לצרכי הנחייה של כוחות פנים בית ספריים בחדר מורים לומד 

תום הגלעדי:
TomH@pisgatlv.co.il 


מנחים חיצוניים


 

מי אני ? גילוי כוחות וחוזקות 
 

סדנה של שני מפגשים  בהנחיית חברת אדיולוג – חדשנות חינוכית יישומית
אימון אישי להצלחה – מניעת בעיות משמעת בעזרת מטרות אישיות של תלמידים.
אימון מורים בהחיית קבוצות תלמידים בבחירת מטרה, התנסות וקבלת משוב.  

טל זנד אבי
נייד: 054-6228815
מייל: Edulog.info1@gmail.com 


 

מפלונטר לקשר – מישחוק השיח הכיתתי
 

סדנה של שני מפגשים  בהנחיית חברת אדיולוג – חדשנות חינוכית יישומית
ניהול שיח רצוי
קביעת כללים לשיח רצוי בכיתה, הסכמה על תגובות מכבדות וחיזוק תגובות מתאימות. 

 

טל זנד אבי
נייד: 054-6228815
מייל: Edulog.info1@gmail.com  


 

חשיבה יצירתית על פתרון בעיות חברתיות רגשיות
 

סדנה לחדר מורים המחברת אל משאב היצירתיות המתחדש והאינסופי, ומעשירה בארגז כלים של תרגילים ומפתחות לבניית מערכי שיעור חדשניים ויצירתיים, ועוד… לקריאה נוספת: סילבוס

יונתן בן גל:
050-5616798


 

חדר מורים מצמיח
 

סדנה בת שלוש שעות בהנחיית חברת מצמיחים
אינטראקטיבית ופרקטית, שמה דגש על כלי התערבות אפקטיביים להתמודדות עם אתגרי הכיתה הדינמיים. כיצד להתמודד עם תוקפן, איך להחליש תוקפנות, דרכים להנעת רוב דומם ועוד. ליבת הסדנה היא הדרך לייצר שיח רגשי בכיתה. הסדנה מאפשרת להתרכז בנושאים שעולים מהשטח על מנת לגייס את המורים לטובת שינוי נורמות ברמה הכיתתית

סלעית קולר:
054-4640886 


 

הזדמנויות ללמידה חברתית רגשית
במרחב בריחה
 
 

שני מפגשים מובנים עבור הצוות החינוכי במרחב הבריחה בפסג”ה תל-אביב-יפו.

• התנסות במרחב הבריחה
• התבססות על החוויה במרחב הבריחה בשיח רפלקטיבי אודות עבודת צוות, גמישות, חשיבה יצירתית, למידה מטעויות, שיתופיות, הטרוגניות ועוד

לאה קורן איסוביץ:
lea@pisgatlv.co.il 


 

פעילויות משחקיות כמטפחות מיומנויות
חברתיותרגשיות
 
 

מפגש אחד/שני מפגשים מובנים עבור הצוות החינוכי להיכרות ולהתנסות במשחקים, פעילויות משחקיות ומשחוק תוך הפעלת שיקולי דעת בתכנון מותאם צורך ולומדים 

 

לאה קורן איסוביץ:
lea@pisgatlv.co.il 


 

יוצרים סוף חדש לסיפור… גרסת הבמאי 
 

 

סדנה של מפגש אחד  בהנחיית חברת אדיולוג – חדשנות חינוכית יישומית
כלים לבימוי סיטואציות, על ידי כל התלמידים, מאירועי התנהגות לא רצויה כגון ריבים וחרמות .
הצגת הסיטואציה כפי שהתרחשה, והצעת בימוי אחר . 

 

טל זנד אבי
נייד: 054-6228815
מייל: Edulog.info1@gmail.com 


 

אז תרכיבו משקפיים שמחים….מחסן התגובות שלי – כלים לחשיבה חיובית 
 

סדנה של שני מפגשים  בהנחיית חברת אדיולוג – חדשנות חינוכית יישומית 
מודל פרשנות הסיטואציות ושליטה בתגובות שלי, הכרות עם רפורטואר התגובות, בניית רפטואר תגובות אפקטיביות ומועילות – מחסן אישי וכיתתי.   

 

טל זנד אבי
נייד: 054-6228815
מייל: Edulog.info1@gmail.com