בלנדד

בואו נשלב מרחב, זמן, אינטראקציות ואנשים
בואו נשלב צרכים, דרישות מערכת ותחומי עניין אישיים
בואו נשלב טכנולוגיה ודיגיטציה בעשייה היומיומית
בואו נשלב למידה מבוססת כשירויות ויישומית
בואו נשלב כדי ליצור הזדמנויות ללמידה מותאמת וגמישה לעת הזו

ברוח זו, אנו שואפים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, מציעים  ללומדים שלנו לעצב את מסלולי הפיתוח האישי והמקצועי שלהם.
אנו נציע מגמות, תפיסות חינוכיות ערכיות, התנסויות ופרקטיקות למידה המתעדכנות תדיר ותומכות ביעדי החינוך בעיר.
למידה זו, תאפשר לסגלי החינוך להציע ולאפשר ללומדים שלהם לעצב ולייצר, בדרך דומה, מרחבי למידה מותאמים וגמישים בעת הזו.
אנו מחויבים לכך, ששלל מרחבי ומסלולי הלמידה שלנו יונגשו לכלל סגלי החינוך בעיר, תוך הפעלת שיקולי דעת והפניית משאבים דיפרנציאליים לאוכלוסיות שונות לפי צורך.
באתר שלפניכם מוצעות לכם אפשרויות מגוונות והזדמנויות חדשות ללמידה לתכנון ועיצוב מסלולי הלמידה, האימון וההתנסות שלכם ושל קהלי היעד.

ים כמרכז לפיתוח סגלי הוראה, למקד את ההכשרה בקידום יכולות למידה של סגלי חינוך בעיר ולכן, מציעים  ללומדים שלנו לעצב את מסלולי הפיתוח האישי והמקצועי שלהם.
אנו נציע מגמות, תפיסות חינוכיות ערכיות, התנסויות ופרקטיקות למידה המתעדכנות תדיר ותומכות ביעדי החינוך בעיר.
למידה זו, תאפשר לסגלי החינוך להציע ולאפשר ללומדים שלהם לעצב ולייצר, בדרך דומה, מרחבי למידה מותאמים וגמישים בעת הזו.
אנו מחויבים לכך, ששלל מרחבי ומסלולי הלמידה שלנו יונגשו לכלל סגלי החינוך בעיר, תוך הפעלת שיקולי דעת והפני

YOUR TEXT