מסלולי פיתוח מקצועי לקריירה בחינוך

הדרכה הנחיה וליווי


כישורי ליווי והנחייה הינם חלק בלתי נפרד מארגז הכלים החיוני לכל מורה. בפסג”ה תל אביב-יפו אנחנו מאמינים שיש מקום לכישורים הללו גם מחוץ לגבולות הכיתה. אם את.ה שואפ.ת להרחיב ולבסס את כישורי הליווי, ההנחייה וההדרכה שלך, גם להנחייה ולהדרכה של צוותים חינוכיים, אם את.ה מאמינ.ה שחלק מהייעוד שלך הוא לגדל א.נשים, ללוות אותם בתהליכים משמעותיים בחייהם המקצועיים, ולהוביל קבוצות למידה, אלו המסלולים עבורך.