הדרכה הנחיה וליווי


אנו מאמינות שלכל איש ואשת חינוך מסלול קריירה ייחודי בפרופסיית ההוראה. מתוך תפיסה זו הרואה את הא.נשים במערכת, פיתחנו הכשרה למובילי פיתוח קריירה בחינוך בביתהספר, שיסייעו לאנשי ונשות החינוך לתכנן פיתוח מקצועי והתנסויות בתפקיד נוכחי, לאור תמונת העתיד שלהם.ן.

ראש המסלול:

שני מיזלס 

מהי התפתחות קריירה ואיך היא נראית במערכת החינוך?
כיצד לקיים יעץ אישי, למידה פנים-ארגונית ופיתוח מקצועי של הצוות החינוכי?
איך לייצר אופק פרופסיונאלי ולשמר את ההון האנושי?

בבסיס ההכשרה יושבת ההבנה שהתפתחות מתרחשת במיטבה בתוך הקשר ולכן נועדה לצייד את אנשי ונשות החינוך בתפיסות ומיומנויות לייעוץ קריירה.

לתפקיד שתי מטרות עיקריות: 

• פיתוח ההון האנושי ויצירת אופק פרופסיונאליבאמצעות שיחות יעץ אישי ובניית תמונת עתיד של עובד.ת ההוראה בפרופסיה, מלווה.ת התפתחות הקריירה בביה”ס תציע פיתוח מקצועי והתנסויות המשרתות את תמונת העתיד של המורה 

• שימור ההון האנושי בבית הספרעל מלווה ההתפתחות לתווך להנהלת בית הספר צרכים ורצונות וכן למפות חוזקות בצוות המורות.ים. הנהלת בית הספר תשתמש במידע זה כדי לעצב את משרות המורות.ים ולאפשר להם.ן להביא לידי ביטוי את חוזקותיהם.ן בתוך בית הספר (Job Crafting).  

מה לומדים?

שנה א’ (60 שעות)  

המשתתפים.ות בהכשרה יכירו מושגי יסוד בהדרכה לקריירה, בהנחיית פרופ’ צינמון וצוות המעבדה לחקר התפתחות קריירה, בינהם: תנועת ההדרכה לקריירה, שלבי ההתפתחות של דונלד סופר, התפתחות בתוך הקשר, תפיסת הקריירה הרחבה של פרופ’ צינמון.
• המשתתפים.ות יפתחו חשיבה ארגונית ומערכתית וירכשו כלים ארגוניים להטמעת תפיסת קריירה בבתי הספר וליווי צוותי מורים.
• המשתתפים.ות יתנסו בכלים לתכנון וליווי קריירה של עובדי הוראה שפותחו בפסג”ה תל אביב יפו.
• המשתתפים.ות יחקרו את פרופסיית ההוראה ויפתחו מאגר דינאמי של כיווני התפתחות אפשריים. 

*שעות הלמידה עם פרופגלי צינמון וצוות המעבדה יוכרו לעובדות.י הוראה שירצו להמשיך ללימודי תעודה בייעוץ להתפתחות קריירה באוניברסיטת תל אביב. 

 

איך לומדים?

היקף הלמידה: 60 שעות.
ימי ראשון אחת לשבועיים

למי מתאים?

אנשי ונשות חינוך הרואים.ות בייעוץ קריירה אופק התפתחותי.

תנאי קבלה

• המלצת מנהל.ת
• ראיון אישי