מסלולים לפיתוח מקצועי

מסלולים לפיתוח מקצועי


 

בתפיסת הקריירה של מרכז פסג”ה תל אביב יפו, עומדת ההבנה כי לכל עובד ועובדת הוראה, מסלול התפתחות קריירה ייחודי לו ולה. הבחירה בין כיווני התפתחות בתוך הפרופסיה מגדירה כשירויות נדרשות וכן צעדים פרואקטיביים שיקנו ניסיון במסלול הנבחר.  

תכניות פיתוח מקצועי לקריירה בחינוך מגובות באלמנטים התומכים בתפיסת הקריירה של המרכז, ומציעות בחירה בין שלושה כיווני התפתחות: 

משימתנו היא לסייע לך לבחור בכיוון התפתחות, וללוות אותך בלמידה התנסותית, מובנית, הרלוונטית לעשייה בשדה החינוכי. אנו רואים בפיתוח המקצועי הזדמנות להתנסות ולהעמיק במסלול הקריירה שמעניין אותך, כלי שמקדם אל עבר תמונת העתיד שלך