תפיסת קריירה | פרופ' גלי צינמון

תפיסת קריירה | פרופ' גלי צינמון


 

תפיסת קריירה שנשענת על הגישה ההתפתחותית, ההקשרית, הרחבה של פרופ’ גלי צינמון

התפתחותית – אנחנו מתפתחים לקראת הבחירות שלנו מיום הלידה ועד הפרידה.
הקשרית – בחירותנו קשורות להיבטים כלכליים, פוליטיים, תרבותיים ומשפחתיים, ומעוצבות על ידינו באמצעות המשמעות והפרשנות שאנו נותנים לאירועים ולסביבה.
רחבה – על מנת להבין את הפרט באופן מדוייק יש לחקור את תפקודו ולהדריכו תוך התייחסות למספר תפקידי חיים בו זמנית: עבודה – משפחה – קהילה – פנאי . Cinamon, 2012, 2014.

הגישה מתמקדת בליווי והדרכת תהליכי חקירה והבניית זהות מתמשכים ומתמקדת בשלושה מרכיבים:
– חקירה אישית
– חקירת הסביבה
– הקניית ידע ומיומנויות של חשיבה ביקורתית, רפלקציה ביקורתית, ניהול עצמי ויזמות

עיקרי הגישה ההתפתחותית:
• התמקדות בתפיסה אישית של הצלחה ולא בהצלחה אנכית.
• תהליך למידה מתמשך הכולל שינוי זהויות מקצועיות.
• התמקדות בגיל מקצועי ולא בגיל כרונולוגי.
• בטחון תעסוקתי מוחלף בניידות תעסוקתית.
• אתגרים תעסוקתיים ויחסים הם המקורות להתפתחות בעבודה ולא בהכרח הכשרות.
• התמקדות בלמידת מטה-מיומנויות כמו היכולת ללמוד, מודעות והבנה עצמית.
• גמישות והבנה עצמית – מושגים מאינטקציות עם אחרים (תלות וקשרי גומלין, הדדיות, למידה משונות).

ישנם שלבים בהתפתחות שלנו. המודל ההתפתחותי מניח Recycling – כמעט בכל שלב בהתפתחות שלנו נימצא במקומות של שאלות דומות: לאן אנחנו הולכות? אנה פני? מה משמעותי לי?
תהיות הן המנגנון דרכו אנחנו מבנים את הזהות שלנו. האחריות שלנו היא לספק מקום שמאפשר את ההתלבטות, את הדיאלוג, מקום של התפתחות. ההתפתחות קורית בתוך הקשר (חברתי, פוליטי, מגדרי וכו’) המעצב את הזהות שלנו.

מודל הקריירה של פרופ’ גלי צינמון מניח כי הזהות שלנו מורכבת מתפקידים חברתיים שאנחנו ממלאים בתקופות שונות בחיינו (בתחומי עבודה, משפחה, קהילה ופנאי) שיש להם חשיבות שונה בתקופות חיים שונות.
לחברה יש אחריות ליצור אקוסיסטם של דאגה והתפתחות. מתוך כך, מרכז פסג”ה תל אביב יפו מזמין אתכם.ן לשיחות ייעץ אישי על קריירה, ובפרט על ההתפתחות המקצועית בתוכה.