מסלולי פיתוח מקצועי לקריירה בחינוך

קהילות בעלי תפקידים


ההכשרות בתפקידי ההובלה והניהול מיועדות לצוותי חינוך הפועלים בעיר תל-אביב-יפו ומהוות חלק מהעצמת סגלי החינוך בעיר. ההכשרות מיועדות לא.נשים שגדלו וצמחו באקו סיסטם העירוני, ומעוניינים לקחת חלק בקידום חינוך ציבורי איכותי מבוסס ערכים דמוקרטיים הומניסטיים לכל קהילה בעיר. אנחנו מזמינים אותך לפרוץ דרך, לקדם שויון ושויון הזדמנויות ולהוביל בקהילה בה גדלת.

 

סגנים חדשים  

מנחות: ליבנת בביוף, לאה קורן איסוביץ’

מה לומדים: הגדרת תפקיד, תהליכי קבלת החלטות, ידע ומיומנויות על הנעת תהליכי שינוי בארגון, היכרות עם נהלי משרד החינוך ורפורמות אופק חדש/עוז לתמורה, היכרות עם מפת הפדגוגיה התומכת של העיר תל-אביב-יפו, תכנון תוכניות, בקרה על תוכניות, תרגום חזון לצעדים אופרטיביים, פיתוח מקצועי למורים. דרכי הוראה, למידה והערכה, מיומנויות הובלת צוות, מיומנויות גישור, היכרות עם מערכות ניהול הידע של משרד החינוך, שיקולי דעת בחלוקת משאבים, אפשרויות גיוס המשאבים, תקשורת מגייסת, ניהול קונפליקטים, הקשבה אמפטית. אתיקה. 

קהל היעד: סגני מנהלים ומנהלות בשנתם הראשונה בתפקיד. 

איך לומדים: 70 שעות שנתיות. מפגשים פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ואסינכרוניים. סיור/ים בבתי ספר. מפגשים עם סגנים פעילים וותיקים. סדנאות עם מנחים חיצוניים.
מפגשי הלמידה מתרחשים ביום ד’, בשעה 16:00 פעם בשבועיים במשך שנה.


קהילת סגני מנהלים 

הנחיה: תום הגלעדי, רחל שביב 

מה לומדים:

קהילה מקצועית לומדת של סגני מנהלים. מטרות הלמידה ודרכי הלמידה יעוצבו ע”י המשתתפים בהתאם לצרכים של חברות וחברי הקהילה.
הלמידה מתרחשת בדרך של חקר במרחבים השונים ומתוך מפגשים בשטח.
הקהילה מהווה מוקד התייעצות ושיח מקצועיניהולי, לצד פיתוח אישי וחברתי של הסגנ.ית, מתוך תפיסה הנותנת מענה הוליסטי לסגנ.ית.  

קהל היעד: סגני מנהלים מכהנים בעיר תל-אביב-יפו. 

איך לומדים: 40 שעות שנתיות. יום ה משעה 14:00 עד 16:30 פעם בשלושה שבועות לערך, במשך שנה. מועד התחלה: 12.10.2023. מפגשי הלמידה מתקיימים באופן סינכרוני, אסינכרוני, פנים אל פנים ובסיורי “צא ולמד” בבתי ספר. הלמידה בקבוצות קטנות המתקבצות סביב נושאי עניין ולמידה משותפים. בנוסף, יתקיימו סדירויות יעץ אישי.  


רכזים פדגוגיים יסודי – שנה א’ + שנה ב’ 

מנחה: רחלי כרמון 

מה לומדים: הגדרת תפקיד הרכז הפדגוגי, בירור תחומי האחריות של הרכז ורכישת כלים מעשיים לעמידה בתחומי אחריות זו. למידת עמיתים המבוססת על נסיון שמביאים הרכזים משטח. רכישת כלים למיפוי בית ספרי ובניית תכניות עבודה מבוססות נתונים. בניית תכנית פדגוגית מערכתית רב שנתית. הובלת שינויים ויוזמות וטיפול בקונפליקטים והתנגדויות. מיומנויות הנחייה, תקשורת ניהול והובלת צוותים. בניית מודל הערכה בית ספרית.

קהל היעד: מועמדים לתפקיד רכז פדגוגי בית ספרי או מי שמכהן כרכז פדגוגי בית ספרי. 

איך לומדים: 30 שעות בשנה א’, 30 שעות בשנה ב’.
מפגשי למידה של שנה א’ ושנה ב’ יתקיימו ביום ד’ בשעה 16:00
מפגשי הלמידה מתקיימים באופן סינכרוני, א סינכרוני, פנים אל פנים. בנוסף, יתקיימו סדירויות יעץ אישי. 


רכזים פדגוגיים על יסודי – שנה א’ ושנה ב’

מנחה: הראל גוטשטיין 

מה לומדים: הגדרת תפקיד הרכז הפדגוגי, בירור תחומי האחריות של הרכז ורכישת כלים מעשיים לעמידה בתחומי אחריות זו. למידת עמיתים המבוססת על נסיון שמביאים הרכזים משטח. רכישת כלים למיפוי בית ספרי ובניית תכניות עבודה מבוססות נתונים. בניית תכנית פדגוגית מערכתית רב שנתית. הובלת שינויים ויוזמות וטיפול בקונפליקטים והתנגדויות. מיומנויות הנחייה, תקשורת ניהול והובלת צוותים. בניית מודל הערכה בית ספרית.

קהל היעד: מועמדים לתפקיד רכז פדגוגי בית ספרי או מי שמכהן כרכז פדגוגי בית ספרי.

איך לומדים:
שעות בשנה א’, 30 שעות בשנה ב’ – טרם נקבע מועד למפגשי הלמידה של שנה א’
מפגשי למידה של שנה ב’ יתקיימו ביום ב’ בשעה 16:00.
מפגשי הלמידה מתקיימים באופן סינכרוני, א סינכרוני, פנים אל פנים. בנוסף, יתקיימו סדירויות יעץ אישי.