הסדנה לפדגוגיה מייקרית

חינוך מייקרי זוכה לאחרונה לפופולריות רבה.

למידה מייקרית משלבת תהליכים של חקר, למידה, חשיבה ותכנון, יצירה, עשייה, פיתוח ובניה של מוצרים להנאה או מענה לצורך, תוך אינטראקציה פרודוקטיבית של הלומד עם הסביבה וכוללת תוכן ופדגוגיה.

תוכן 
הכלים והטכנולוגיות דוגמת תכנות, בקרה, תוכנות מידול והדפסת תלת מימד, פיתוח מוצרים ורובוטיקה הם כלי העתיד בהלימה למיומנויות STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

פדגוגיה

הפדגוגיה מושתתת על הבנה שלמידה באמצעות התנסות מעשית משמעותית יותר מלמידה עיונית בלבד. הלומד פעיל ומבנה בעצמו את הידע על ידי מחקר, ניסוי, טעייה והתנסות מעשית תוך כדי יצירה פרוייקט ממשי.

הפדגוגיה המייקרית מאפשרת למורים ללמד במגוון שיטות הוראה חדשות בהם התלמיד מעורב בלמידה תוך כדי עשייה ויצירת תוצר אישי מתוך עניין ומוטיבציה.

עקרונות מייקרים במרחב ההוראה למידה

• הלמידה באחריות הלומד
• לימוד מתוך עניין ומוטיבציה פנימית (Pull, don’t Push)
• שילוב של טכנולוגיות High Tech low tech
• למידה תוך ניסוי וטעייה
• הלמידה היא תהליך שסופו אינו ברור, לא למורה ולא לתלמיד
• עבודת צוות ושיתוף פעולה
• רב תחומיות
• שיתוף בידע החדש

במרכז פסג”ה תל-אביב-יפו מוצעים מסלולי פיתוח לצוותים המבקשים לשלב פדגוגיה מייקרית בבית ספרם.

המהלך מתבסס על הכשרה, התנסות בעקרונות הפדגוגיה המייקרית וכן ליווי בתכנון ופיתוח מרחב מייקרי ודרכי הוראה מותאמים.

למידע נוסף