פדגוגיה במרחבי מייקרס

כנס מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו לפדגוגיה במרחבי מייקרס

עיקרי התוכנית:

הרצאת אורח – TBD
ד״ר יעל במברגר – על פדגוגיה במרחבי מייקרס
מעגלי שיח | פאנל מומחים מהשטח
היצג מודל ״תיכנון הלימודים במרחב מייקרס״
היצגי יוזמות חינוכיות מהשטח

 

ליצירת קשר | קבלת תזכורת לכנס | הצגת יוזמות