פדגוגיה במרחבי מייקרס

כנס מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו לפדגוגיה במרחבי מייקרס

להרשמה לחצו דרכי הגעה
תוכנית הכנס 9.00-9.30 הרשמה והתכנסות
9.30-10.00 פתיחת כנס
10.00-10.45 הרצאה: ״כשמייקרס ובית-ספר נפגשים״ – ד״ר יעל במברגר
10.45-12.15 אתגר מייקרי ומעגלי שיח
12.15-12.45 הפסקה
12.45-13.30 התכנסות במליאה – תובנות ממעגלי השיח
13.30-14.00 הרצאה: ״תכנון לימודים במרחבי מייקרס״ – לאה קורן איסוביץ׳
14.00-14.30 היצגי יוזמות מהשטח
14.30-15.00 ארוחת צהריים