מורים מובילים מביטים קדימה וממשיכים להשפיע!

ב- 18.6 התקיים הכנס השנתי של קהילת המורים המובילים בעיר בהשתתפותם של מנהלי בתי ספר, מורים מובילים ועמיתיהם. הקהילה העירונית נפגשה ללמוד ולדון על אודות ההשפעות שיש למהלך הפיתוח המקצועי הייחודי המופעל כולו על ידי מורים ולמען מורים.
תכליתו המרכזית- שיפור תהליכי ההוראה-למידה בכיתות.
גל פישר– ראש תחום חינוך בקרן יד הנדיב תיאר את ההגיונות שהובילו את מתכנני המהלך להשפעה הגלויה הנראית כיום בשדה והצביע אל המגמה העתידית של המשך פיתוח המהלך.
מהי למידה איכותית בקהילה?
מהו שינוי התודעה הנדרש יותר מתמיד בימינו אנו באפיון תפקיד המורה?
המורים המובילים ועמיתיהם מבתי הספר עסקו בפעילויות משותפות שמטרתן ייצוג הידע שיש להם על אודות למידה איכותית בקהילת מורים ושיחקו במשחק חשיבה הבוחן מחדש פרדיגמות מעכבות ומקדמות בתפיסות של הוראה-למידה.
בכנס, הנוכחים נחשפו לתוצרי ההובלה של המורים, דרך אמירות של עמיתיהם ומנהלי בתי הספר וההפתעה הגדולה- דרך היצגי תלמידים שהסבירו והדגימו לנוכחים תהליכי למידה משמעותיים שהם חוו על ידי מורי הקהילה הלומדת!