הכשרה מודולרית במיומנויות הוראת המתמטיקה

במסגרת הפיתוח המקצועי במתמטיקה וכחלק בלתי נפרד מהפיתוח המקצועי במחוז תל אביב, אנו מאמינים ושואפים שהפיתוח המקצועי יעניק למשתלמים תועלת פרקטית ותרומה מקצועית משמעותית.

הלמידה כלמידה אינה המטרה אלא רק אמצעי – מה שחשוב הוא התועלת המופקת ממנה וישומה הלכה למעשה בחיים המקצועיים.

אשר על כן, בתכנית ההשתלמויות לשנה הבאה שמנו דגש על גמישות שמאפשרת למשתלמים מידה מסוימת של עצמאות להתאמת תכנית אישית המתאימה עבורם והולמת את צרכיהם.

התוכנית הבנויה סביב עקרון ה’בלנדד’ מאפשרת למשתלמים לבנות חוויית השתלמות חדשה.

כל השתלמות מרוכבת מ- 30 שעות המחולקת לשתיים.

לכל משתלם תינתן האפשרות לבחור שתי מודולות מתוך המודולות המוצעות:

כל מודולה מורכבת מ- 15 שעות הכוללות מפגש סינכרוני, תצפיות, סדנאות ועוד.

המודולות:

*עולם השלמים ועולם השברים בהוראה דיפרנציאלית
*שברים פשוטים, עשרוניים ואחוזים
*אוריגאמטריה – אמנות האוריגאמי כדרך לטיפוח תובנה גיאומטרית
*יישומתטיקה

להרשמה למודולות- שימו לב, מספרי המודולות הן 156-159

פריסת המודולות לבחירה

השתלמות רכזות

לרכזות מתמטיקה יינתן ליווי מקצועי במהלך כל שנת הלימודים-
פיתוח מקצועי המורכב מ-30 שעות הנותנות מענה למגוון צרכים וסגנונות הוראה שונים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלומית זליכה- 053-5253577

סיליבוס מסלול פיתוח מקצועי לרכזות