הכשרה מודולרית במיומנויות הוראת השפה

ההכשרה המודולרית במיומנויות הוראת השפה בפסג”ה תל-אביב – יפו משקפת מגמות חינוכיות ארציות, מחוזיות ועירוניות, מושפעת ממגמות חברתיות וטכנולוגיות ומחויבת לעדכניות מחקרית.
במקביל, שואפת ההכשרה להעניק מענים מותאמים לצרכים הפדגוגיים הבית ספריים, ולסייע בהבניית השפה הייחודית לארגון.

בהתאמה לכך, ההכשרה מונחית גישת “בלנדד”:

בין ידע דיסציפלינרי למיומנויות חוצות דיסציפלינות, בין ידע מחקרי מבוסס נתונים לידע המבוסס על חוכמת המעשה ונשען על קהילות לומדים, בין הכשרה מבוססת מקום לעוגני הכשרה בפסג”ה, בין הכשרה מוסדית לעוגני הכשרה בפסג”ה, ובין הכשרה מבוססת מיומנויות לכלים טכנולוגיים.

ההכשרה המודולורית מאפשרת בחירה מרובה ומגבירה את המעורבות והמחויבות של המשתלמים ביצירת מסלולי הכשרה מותאמים אישית.

ההכשרה בתחום החינוך הלשוני מקיימת דיאלוג עם שאלות מרכזיות (כמו: “מהי דמות הבוגר האוריין של בית הספר היסודי?”, “כיצד ניתן מענה לשונות בין תלמידים?”, ”כיצד מקדמים הבעה בכתב והבנת הנקרא?”)  ועם “רעיונות גדולים” (כמו “הערכה לשם למידה”, “למידת עמיתים”, “משוב מקדם” “פיתוח אסטרטגיות חשיבה” “ארגון הלמידה”) המעסיקים את צוותי ההוראה בבית הספר היסודי.

מהו הרעיון הגדול שלכם? מהי השאלה המרכזית שתרצו לשאול השנה?

אנו מעמידים לרשותכם מגוון מודולות הכשרה –בחרו את המסלול שלכם להשתלמות.
מרבית המודולות כוללות 10 שעות הכשרה. בחירה של 3 מודולות מרכיבה השתלמות בהיקף של 30 שעות.

(למעט הקורס “עקרונות יישומיים בהוראת השפה בכיתות היסוד אשר כולל 20 שעות הכשרה, אליו יש לצרף בחירה של מודולה נוספת).

פריסת מודולות הכשרה בתחום החינוך הלשוני לבית הספר היסודי – תש”ף

אתם מוזמנים להרכיב את מסלול הפיתוח המקצועי שלכם בהתאמה לתחומי העניין והצרכים הייחודיים לכם ולבית ספריכם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לליבנת בביוף livnat.babayof@gmail.com
לפריסת המודולות